Historien om blant andre

Harald Nordvik, som måtte betale 40.000 kroner for å besøke sin dødssyke kone, har fått nestleder i helse— og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp), til å reagere.

— Dette mener jeg er helt urimelige utgifter, og slik skal det ikke være, sier Toppe.

Allerede i vinter tok hun opp parkeringsprisene ved sykehuset med politisk ledelse i Helsedepartementet. Til svar fikk hun at det skulle fremlegges en evalueringsrapport om parkeringstilbudet fra de regionale helseforetakene innen 1. oktober i år.

— Jeg forventer at evalueringsrapporten får et pasient og bruker-perspektiv, og at man skiller mellom forholdsvis enkle konsultasjoner og parkering for pasient og pårørende som er på sykehuset over lengre tid, sier hun.

Nye parkeringskrav

På bakgrunn av denne evalueringsrapporteringen vil, ifølge Toppe, departementet vurdere om det er aktuelt å stille nye krav til organiseringen av parkeringstilbudet ved sykehusene. Parkeringssituasjonen ved sykehusene ble kartlagt og vurdert november 2008. I den forbindelse sa departementet blant annet at inntekter fra parkering kun skal brukes til å drifte parkeringsanlegget.

— Jeg mener det er riktig at parkeringsinntekter kun skal dekke kostnader, men stiller meg kritisk til at det faktisk koster så mye å drive parkeringsanlegget på Haukeland som prisene i dag tilsier. Jeg mener også at mange burde fått fri parkering, det gjelder ikke minst ved terminale pasienter.

Ifølge avdelingssjef ved Hospitaldrift på Haukeland Universitetssykehus, Kari Riis hadde, sykehuset 23,7 millioner kroner i parkeringsinntekter i 2009.

— Vi har sett på hvor mye det koster å drifte anlegget, men vi har ikke tallene klare ennå, sier Riis.

Videre forteller hun at det i 2008 ble satt ned en gruppe som skulle sammenligne parkeringen på Haukeland med andre sykehus i landet.

— Konklusjonen var at det var vanskelig å sammenligne oss med andre, fordi vi ligger i et pressområdet. Vi kom ikke frem til noe konkret i forhold til prisen, sier Riis.

Vil følge opp

Toppe sier hun nå vil følge opp saken politisk og gjøre departementet nok en gang oppmerksom på hvordan det står til med parkering på Haukeland.

— Mange dør i dag på sykehus. Det må ikke bli en ekstra straff med tusenvis av kroner i parkeringsutgifter.

— Jeg kommer ikke til å gi meg og jeg skal sørge for at det jobbes med denne saken politisk. Jeg vil også følge saken opp når evalueringsrapporten fra foretakene foreligger, sier Toppe.

Hva synes du om parkeringsprisene på Haukeland? Bruk gjerne kommentarfeltet.