• Jeg har gitt henne enormt med hjelp og har handlet for henne i mange år uten å få fem flate øre. Jeg har ikke gjort noe i vinnings hensikt, sier Ragnar Andvik.

BT treffer Andvik på kontoret til hans advokat, Nils Tangedal, 7. september. Andvik beskriver Erna som en «spesiell person» som han synes synd på og har gitt henne mye hjelp.

— Hva var bakgrunnen for fullmakten du fikk av henne i februar?

— Hun skulle på institusjon og var redd pengene skulle bli tatt fra henne. Jeg var meget betenkt på å gjøre dette. Meningen var å betale regninger for henne.

— Hva brukte du fullmakten til?

— Ingenting. Ingenting.

Senere har BT fått tilgang til opplysninger som viser at Andvik brukte fullmakten til å overta en av Ernas kontoer.

- Bare sprøyt

— Hva er bakgrunnen for søknaden om å bli hjelpeverge for henne?

— Jeg trodde jeg kunne hjelpe, men sa oppetter en måned eller to, sier han.

Ifølge dokumentasjon BT har fått, varte oppdraget i fem måneder. Godkjenningen ble brukt under aksjesalgene.

— Hvorfor solgte du aksjene hennes kort tid etter at du ble hjelpeverge?

— Det var god kurs på aksjene. Pengene ble plassert i fast eiendom.

— Ble alt reinvestert?

— Ja.

— Du tok også ut arbeidsgodtgjørelse til deg selv på 109.000 etter aksjesalget?

— Overhodet ikke. Det er bare sprøyt. Pengene gikk inn på hennes konto.

BT sitter imidlertid med dokumentasjon på at Andvik tok ut 109.000 til seg selv for arbeid han har gjort for henne.

Avslår nytt intervju

— Jeg har verdens beste samvittighet, sier Andvik og forteller at han har handlet for henne, kjørt henne til lege, hjulpet henne med ubetalte regninger, inkassokrav og utleggsforretninger, at hun har bodd hjemme hos ham noen dager, etc.

— Dette har jeg gjort uten å få fem øre. Selv om jeg måtte bruke arbeidstiden.

— Du skrev at hun risikerer en skattebombe og du fremsatte krav på 1,3 millioner for arbeid i 10 år dersom hun gikk videre med denne prosessen. Hvorfor?

— Vet ikke om jeg vil svare på det.

— Hvilken hjemmel har du for å kreve lønn for slikt arbeid i 10 år?

— Det var ikke meningen å gjøre alvor av det kravet, sier advokat Tangedal.

— Hvorfor utformet du et testamente?

— Det vet jeg ingenting om. Jeg har ikke sett det. Men hun snakket om det.

Etter gjentatte forespørsler den siste uken, avslår Ragnar Andvik å bli intervjuet på nytt. - Jeg har instruert ham om ikke å svare på spørsmål, sier Tangvik.