• Det er ikke ønsket om økonomiske fordeler som gjør at jeg har engasjert meg i dette, sier styrer Øystein Heldal.

Heldal sier det er ønsket om å kunne foreta en utvidelse av antall plasser på barnehjemmet som har vært motivasjonen for å engasjere seg.— Vi hadde jaktet på flere boliger før vi fikk dette tilbudet i Friggs veg. - Har trukket meg Selskapet Frigg Eiendom er startet av en venn av Heldal. De to har hatt planer om å engasjere seg innenfor dette markedet en tid. Heldal ble styreleder, men sier til BT at han ikke vet om han selv eier aksjer i selskapet.- Jeg har trukket meg som styreleder for Frigg Eiendom for at det ikke skal oppstå habilitetsspørsmål. Jeg ser i ettertid at det kan reises tvil om min habilitet. Jeg har vært veldig naiv om dette med habilitet, sier Heldal. - Har spilt med åpne kort Han sier han har spilt med åpne kort overfor fylkeskommunen. I hvert fall skal saksbehandleren hos barneverndirektøren være kjent med at han var styreleder i Frigg Eiendom. Huset i Skjoldvegen kjøpte Heldal i 1997 nettopp med tanke på å bruke eiendommen til barnehjemsformål.- Både fylkesbyggesjefen, barneverndirektøren og fylkesrådmannen var kjent med at jeg eide denne eiendommen. Jeg har luftet muligheten for å bruke eiendommen til dette formålet med disse, uten å ha fått negative tilbakemeldinger. Heve kontrakten? - Du vil vel ha personlige økonomiske interesser av at eiendommen brukes til bygging av boenheter for barnehjemmet?- Dersom det var blitt noe av. Nå ser det jo ikke ut til å bli det. Heldal forteller at tanken var at Frigg Eiendom skulle kjøpe huset i Skjoldvegen. Nå faller trolig det meste i fisk.- Dersom fylkeskommunen ikke ønsker leieavtalen som er inngått med Frigg Eiendom, skal jeg gå svært langt for å bidra til at kontrakten oppheves, sier Heldal.