— Etter den turen har jeg sluttet å kjøre drosje om natten, sier drosjesjåføren som er fra Palestina.

Høsten 2012 dro forretningsmannen, som har mange millioner kroner i formue, og samboeren hjem fra selskap i Fana. Ved 03-tiden om natten oppsto det uenigheter inne i bilen. Spørsmålet er hva som skjedde.

- Vil ikke krangle med kunder

Forretningsmannen var beruset og uttalte ifølge tiltalen «at alle som kom fra Palestina hater jøder og/eller at de sprengte folk og/eller at de var terrorister».

— Som drosjesjåfør er jeg opptatt av at kundene er fornøyde, og jeg vil ikke krangle med dem, men jeg anmeldte ham fordi oppførselen hans var uakseptabel, sier sjåføren.

Han forteller at han stanset bilen på Hop og ba de to passasjerene om å gå ut. Han gikk også selv ut av bilen, går det frem av dommen fra Bergen tingrett.

Gikk i bakken

Drosjesjåføren skal ha blitt sparket og/eller grepet om halsen mens de var utenfor bilen, ifølge tiltalen. I retten ble det lagt frem bilder av merker på sjåførens hals.

Forretningsmannen fortalte at det var drosjesjåføren som «kom hurtig mot ham, at de så sto og holdt hverandre i jakkeslagene opp mot halsen og knuffet frem og tilbake, mens de prøvde å sparke bein under hverandre».

Han sa at drosjesjåføren lyktes med dette, slik at han selv gikk i bakken. Sjåføren på sin side benektet at dette skjedde.

Følelsesmessig krysspress

Drosjesjåføren forklarte at han ble slått i bakhodet da han lette etter brillene sine utenfor taxien. Retten finner det vanskelig å finne ut hva som har skjedd, all den tid det er påstand mot påstand og ingen vitner til hendelsen, med unntak av kvinnen som var med forretningsmannen.

Hun er «i et følelsesmessig krysspress, mellom et ønske om det å ville tale sant og det å ville ivareta» mannen, ifølge dommen fra tingretten.

Aktor la ned påstand om 21 dager fengsel for forretningsmannen, med en prøvetid på to år, samt en bot på 20.000 kroner.

Tok rennefart

En annen drosjesjåfør kom kjørende forbi stedet og stanset opp da han reagerte på situasjonen. Sjåføren så ikke tegn til vold mellom partene, men fortalte i retten at forretningsmannen sparket tre ganger i drosjen og tok rennefart og traff venstre bakdør med helen.

SKADEVERK: Forretningsmannen ble dømt for skadeverk på denne drosjen.

«Retten finner bevist at sparkene var forsettlige og kom fordi tiltalte var sint eller beruset. Tiltalte blir å dømme for skadeverket», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

Forretningsmannen er nå dømt til å betale en bot på 10.000 kroner. I tillegg må han betale 11.000 kroner til drosjeeieren for skader på bilen.

Ønsker seg opptak

Retten frifant ham for legemsfornærmelse, samt å ha forulempet sjåføren ved de påståtte uttalelsene om folk fra Palestina. Bevisene var ikke klare nok, ifølge den enstemmige dommen.

— Hvis jeg blir spurt hvor jeg kommer fra, sier jeg ikke lenger Palestina. Nå svarer jeg de som spør at jeg er fra Jordan, sier sjåføren.

Forretningsmannen var også tiltalt for ikke å ha betalt for turen, som endte brått, men aktor frafalt denne påstanden. Samboeren til forretningsmannen sa i retten at sjåføren ikke ville ta imot betaling fra henne.

«Penger er penger»

Ifølge dommen prosederte forsvarer, advokat Dag Steinfeld, «at dette kan skyldes at sjåføren, som troende muslim, ikke ville ta i imot penger fra en kvinne. Argumentasjonen blir vel fantasifull, slik saken ligger an. Penger er penger, og sjåføren kunne ikke overlevd som drosjesjåfør hvis han hadde en slik oppfatning», heter det i dommen.

— Jeg konstaterer at min klient er frifunnet på tre av fire punkter, men jeg er ikke fornøyd med at han ble dømt på det fjerde punktet, sier Dag Steinfeld, forsvarer for forretningsmannen.

— Det ville ha vært en fordel med overvåking av drosjer, for eksempel lydopptak. Da vil både kunder og sjåfør være tryggere, mener drosjesjåføren.

- Skjer fra tid til annen

BT har vært i kontakt med forretningsmannen som ikke ønsker å kommentere dommen.

BT har også vært i kontakt med Bergen Taxi for å høre om det er flere uønskede episoder i bilene.

— Det skjer ting fra tid til annen som vi skulle ha vært foruten, men hovedinntrykket er at de aller fleste oppfører seg. Jeg har ikke registrert økning i antall uheldige episoder, sier Jan Valeur, administrerende direktør i selskapet.

Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi, sier det samme:

— I forbindelse med julebord og 17. mai, ser vi at noen ikke klarer å oppføre seg, men det er et større problem at folk ikke gjør opp for seg, sier han.

- Suveren kar

Politiadvokat Trygve Ritland har ikke lest dommen og kan ikke kommentere den.

Drosjeeieren har de beste skussmål om sjåføren.

— Han er en suveren kar, pliktoppfyllende, hjelpsom, snill og ordentlig.