I går testet det lokale brannvesenet i Gulen og Masfjorden ut en helt ny vifte utviklet av Egenes Brannteknikk fra Flekkefjord. Den er 900 kilo tung, kan festes på en tilhenger og blåser røyken vekk med så stor kraft at det er trygg for brannmannskapene å starte sitt arbeid i tunnelen.

— Den virket bra. Hvis vi klarer å få kjøpt inn denne så er vi veldig fornøyd, sier Sigvald Kvinge, brannsjef for det interkommunale brannvesenet.

Han mener viften til en halv million kroner kunne vært nyttig å ha i den tragiske storbrannen i Gudvangen.

— Etter det jeg kjenner til ville denne hatt effekt i Gudvangentunnelen. Den kunne bidratt med å være trygg på ventilasjonsretningen i forhold til innsats, som er avgjørende for sikkerheten til redningsmannskapet, fortsetter Kvinge.

Liker ikke lukket rom

Brannsjefen i Gulen og Masfjorden har en stor frykt i livet - at det skal oppstå en tilsvarende ulykke som i Gudvangentunnelen i hans kommuner. E39 går tvers gjennom de to kommunene, og med det flere bratte og gamle tunneler med dårlig brannsikring.

— Det er høy trafikk og høy hastighet i disse tunnelene. Vår utfordring er at vi i forbindelse med fergene på Sognefjorden har en veldig intensitet hver halvtime. Hadde en målt årsbelastningen etter når trafikken kommer, så hadde vi vært i Oslofjorden, sier Kvinge.

Han forteller at de heldigvis ikke oppelvd de største marerittene i området.

— Men jeg er veldig redd for det. Brannfolk liker ikke lukket rom. Det største marerittet mitt er en skikkelig brann i en avåre lengste tunneler med fastklemte personer.

Bratte tunneler

Brannsjefen peker på Skrikebergtunnelen, Trodalstunnelen, Matrebergtunnelen og Masfjordtunnelen som spesielt utsatte. Den sistnevnte er den nyeste av de, men heller ikke den er fullverdig sikret.

— Det er alle lange tunneler med mye stigning. Som kjent utgjør dette en ekstra risiko knyttet til brann.

I moderne tunneler er det forhåndsinnstilte vifter som blåser røyken ut en bestemt vei. Dette er ikke tilfelle for mange av tunnelene i dette området.

— Det som er det fine med denne viften her er at du i mindre tunneler kan ha en sikkerhet for innsatsmannskap. Det er avgjørende for om en kan gjøre en innsats eller ikke, sier brannsjefen.

- En vifte som blåser røyken ut virker ikke veldig avansert eller revolusjonerende. Hva er nytt med denne?

— Det nye er at den er så mobil. Den er rask å rigge og derfor veldig egnet for oss. Vi er klar over hvor vi holder til, sier Kvinge, som har ansvar for et område med få mennesker og mange kvadratkilometer.

— I mange tilfeller kan vi ikke slukke brannen, men kan vi redde menneskeliv, er det bra.

På dagens møte deltok Statens Vegvesen, samt brannvesenet i kommunene Gulen, Masfjorden, Lindås, Meland og Bergen brannvesen.