Ved siden av mamma Zinash og pappa Asfaw satt Nathan og tegnet under rettssaken i Oslo tingrett i dag.

TEGNER: Nathan satt og tegnet under rettssaken i Oslo tingrett tirsdag.
HÅVARD BJELLAND

«Heia Brann» og «jeg har ingen venner i Etopia» hadde han skrevet på et hvitt ark.

På tegningen hadde han også tegnet inn alle de norske vennene sine og skrevet «mine venner i Norge»

Han har forberedt seg godt på å vitne i rettssaken.

— Han tar det veldig alvorlig, men har sagt at han skal prøve å forklare alt til dommeren, selv om han ikke kjenner henne, forteller pappa Asfaw.

- Vet at dette er viktig

Nathan skal ha telt dager ned til rettssaken, og er veldig nervøs for hvilke spørsmål han må svare på.

— Jeg tror det vil gå fint. Han sier han vet dette er viktig for oss, og at det nå vil falle en dom, forteller Asfaw.

Nathan er forventet å vitne rundt klokken ett i dag. Det vil skje i et lukket rom med videooverføring.

Bergensordfører Trude Drevland (H), bystyrerepresentant Oddny Miljeteig (SV) og journalist Erling Borgen er blant støttespillerne som er på plass i Oslo tingrett for å følge rettssaken.

Advokat Arild Humlen snakket innledningsvis om hvordan det er lovbestemt at hensynet til barn skal legges vekt på som et grunnleggende hensyn. Han henviste til utlendingsloven og barnekonvensjonen.

— Her fremkommer det at ved alle handlinger som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Når det står, er det en rettsforpliktelse. Hvis man ikke gjør dette, krenker man rettens forpliktelser, sa han.

- Hadde lovlig opphold

Humlen argumenterte også med at familien i perioder har hatt lovlig opphold og arbeidstillatelse i Norge. Han henviste også til at Zinash Assefa har hatt løpende kontakt med politiet, noe som viser at hun har vært tilgjengelig.

Han fortalte også at politiet bekrefter at familien har hatt midlertidig arbeidstillatelse i forbindelse med konflikten i Etiopia i 2006, i kjølvannet av valget.

Humlen er kritisk til at Utlendingsnemnda skriver at Etiopia har «visse samfunnsmessige utfordringer» i avslaget til familien.

Han refererte til dokumenter fra Landinfo som viser at det er forfølgelsesfare for personersom har vært i offentligheten og som har vært og er politisk aktive.