— Som avtroppende prosessfullmektig skal jeg gjøre alt jeg kan for å ivareta nødvendige rettsskritt for at klienter ikke skal lide rettstap. Det står i domstolloven, sier Mannsåker.

Han viser til at det gikk lang tid før det ble avgjort hva som skulle skje med klientmassen hans, og at han hadde klienter med blant annet utlendingssaker som måtte håndteres der og da.

— Jeg har ikke opptrådt som advokat, kun gjort det som jeg har plikt og rett til etter domstolloven. Jeg har gjort arbeid for en del klienter, ja. Det dreier seg blant annet om sakene til utlendinger som ellers kunne blitt sendt ut av landet, sier Mannsåker.

- Partner tar sakene

Mannsåker avviser kritikken fra hans tidligere klient Herdis Nordnes.

— Jeg har aldeles ikke sagt at alt nå er i orden med bevillingen. Jeg har sagt at alle mine klienters saker kunne håndteres videre via min nye samarbeidspartner. Hvis jeg ikke får bevillingen tilbake, kan jeg jobbe med saken hennes som juridisk rådgiver, sier Mannsåker.

Han er ellers sterkt kritisk til Tilsynsrådets håndtering av saken hans, og mener vedtaket om å oppnevne en forvalter for virksomheten hans er ugyldig.

— Jeg er ikke blitt forhåndsvarslet om henvendelser de har fått om meg. Det har jeg rett til, slik at jeg får uttale meg. Men Tilsynsrådet forholder seg ikke til det. De er ikke så veldig nøye på saksbehandlingsreglene der inne.

Mannsåker mener i tillegg at Tilsynsrådet gjorde saksbehandlingsfeil da bevillingen hans ble suspendert i mars.

— Tilsynsrådet ble forelagt opplysninger som ikke er behandlet eller kontrollert. De har ikke fulgt forvaltningsloven i sitt eget vedtak, hevder han.

Elden krever opprydning

Mannsåkers advokat, John Christian Elden, sier han ikke er kjent med klager på at Mannsåker fortsatt driver som advokat.

— Vi har hørt om én henvendelse fra en klient, det gjaldt noen sakspapirer som vedkommende ikke fikk ut. Men det forholdet er ordnet opp i for lengst, sier Elden.

Siden bedrageridommen som førte til suspensjon av Mannsåker nå er opphevet, forventer Elden at Mannsåker får bevillingen tilbake. Klagen er allerede sendt.

— Det som er galt i denne saken, er at han ble fratatt bevillingen. I sin tur førte det til at Mannsåker gikk konkurs. Nå må Tilsynsrådet rydde opp. Hvis suspensjonen oppheves, vil også konkursen kunne oppheves. Og da kan Mannsåker igjen bli i stand til å gjøre opp gjelden sin, sier Elden.

Elden sier han vurderer rettslige skritt hvis Mannsåker ikke får bevillingen tilbake.