Johan Brundahl-prisen ble søndag kveld tildelt Kjell Grønner for sin innsats i det kristne ungdomsarbeidet, og særlig for å ha startet opp Ten Sing i Bergen i 1967.

Dette ble starten på Ten Sing-bevegelsen. I dag finnes det over 120 Ten Sing-grupper over hele Norge, som samler nærmere 3500 ungdommer til sang, dans og drama i kirker og menighetshus.

Det var biskop Halvor Nordhaug som delte ut prisen i Korskirken søndag kveld. Foruten biskop en besto juryen av ordfører Trude Drevland og Leif Jarle Theis, daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Møtte motgang

Prisvinneren selv var overveldet over seremonien.

— Jeg hadde ikke forberedt meg på et sånt flott og sammensatt program. Jeg traff Ten Sing-ere fra 45 år tilbake i tid som kom og hilste og var glad for det de hadde opplevd. Det var en stor opplevelse, sier Grønner etter prisutdelingen.

Biskop Nordhaug roste Grønner i sin tale for at han gikk foran og våget - til tross for at han måtte tåle mye kritikk i sin tid. Å bruke rytmeinstrumenter i kristen sammenheng var ingen selvfølge i 1967.

— Det var veldig mye kritikk fra konservative kretser, og mange som var skeptiske. Men det må sies at da de så at dette ble et arbeid som hjalp unge mennesker til tro, så forstummet kritikken, sier Grønner i dag.

- Ungdom forsvinner

2013 er ungdomsåret i Bjørgvin bispedømme, og biskopen var særlig opptatt av å fremheve viktigheten av å trekke til seg ungdom og gjøre kirken relevant i de unges liv.

Omlag to av tre 15-åringer blir kirkelig konfirmert. Men så skjer det noe, ifølge biskopen.

— Etter at de hvite kapper er lagt av, hvor blir de av? Andelen unge mennesker i kirkens gudstjenester er lav. Og den delen av kirkens virksomhet som særlig retter seg mot ungdom, som ungdomsklubbene og Ten Sing, står mange steder langt svakere, målt opp mot glanstiden på 70-tallet.

Kirkens nåtid og fremtid avgjøres i kirkens møte, eller manglende møte, med ungdommen, mener biskopen. Når ungdommen får mindre kristelig bagasje med seg hjemmefra og fra skolen enn generasjonen før dem, byr det på utfordringer for kirken.

— Utfordringen er å gi ungdom «old time religion» i en åpen og livsbejaende form. Slik at ungdom opplever at kristen tro er på plussiden, at den gjør livet deres større og mer fargerikt – ikke mindre og gråere, sa Nordhaug.

— Her er vi ved noe av hemmeligheten bak Ten Sing, den bevegelsen som vi i dag setter i fokus og feirer.

Ser håp for fremtiden

— Det er flott at biskopen tar tak i dette, og det er viktig at kirker og menigheter bruker ressurser på å finne tilbud som engasjerer unge mennesker. Alle disse ungdommene som konfirmeres må få oppleve kirken som levende og mangfoldig, sier Grønner.

Til tross for utfordringene kirken står overfor ser Ten Sing-grunnleggeren lyst på fremtiden.

— Jeg har godt håp for at det kan bli en ny fornyelse, slik det ble med Ten Sing-bevegelsen, sier Grønner.

PRISVINNER: Kjell Grønner grunnla landets første Ten Sing-kor i Bergen i 1967. Dette bildet er fra 2005.
Erik Brekke