Strømme truer med rettssak dersom avtalen ikke gjøres om. Avtalen han nekter å vedkjenne seg vil i beste fall kunne gi utbyggingsselskapet over 50 millioner kroner — mens Strømme i så fall vil sitte igjen med ca. 15 millioner kroner. Dette er en for liten andel av gevinsten, mener Strømme.

Ragnar Andvik i CIM AS mener på sin side at Strømmes uttalelser er «ufattelige».

— Vi gikk grundig gjennom avtalen, og så skrev han under på den, sier saksbehandler Andvik til Bergens Tidende.

— CIM har gjort alt så renhårig vi kan. At vi skal ha forfalsket et dokument er totalt utenkelig, understreker Andvik.

Millionfortjeneste

Den store eiendommen på Knappenfjellet, Straumsgrend - med nydelig utsikt over Fyllingsdalen - er en perle for enhver eiendomsutvikler. Dette er bruket til Anders Strømme. Han har ingen barn.

I den omstridte tinglyste utbyggingsavtalen står det at pensjonisten skal få 100.000 kroner per tomt av CIM.

Firmaet selv vil antakelig, ifølge grove anslag BT har gjort, kunne innkassere ca. 350.000 kroner i fortjeneste per tomt - etter at kostnader er trukket fra. Dette forutsetter en tomtepris på 600.000 kroner og utgifter til vei, vann og kloakk på kr 150.000 per tomt.

Hvor mange tomter det til slutt blir av de 160 målene, er ikke avklart - men det blir neppe under 100. Med 100 tomter vil i så fall Strømme få 10 millioner kroner, mens CIM vil innkassere 35 millioner.

Blir antallet tomter 150 tomter, blir de tilsvarende tallene 15 millioner til Strømme og 52,5 millioner kroner til CIM.

Varsler rettssak

  • Jeg vil saksøke CIM for å få kjent avtalen ugyldig. Jeg har ikke skrevet under utbyggingsavtalen, understreker Strømme.

Han mener hans underskrift på det viktige dokumentet ikke er ekte. Han forlanger at CIM fremlegger originaldokumentet og at en skriftgransker skal sjekke navnetrekket.

Det var i november i fjor samarbeidet med CIM startet. Strømme ønsket i utgangspunktet kun å selge noen få tomter. Han tok kontakt med en bekjent og fortrolig i CIM, Ragnar Andvik.

Kommunen forlangte at det ble utarbeidet en reguleringsplan for området.

I november ga Strømme fullmakt til CIM for utarbeidelse av reguleringsplan og «fradeling av en del tomter» på eiendommen.

Han ville imidlertid selv stå for salget, sier han.

15. mai i år fikk CIM konsesjon av Bergen kommune til å begynne planlegging av utbyggingen.

Utbyggingsavtalen

En uke etter at konsesjon ble gitt, ble den omstridte utbyggingsavtalen tinglyst. Men avtalen er datert så tidlig som 29. november i fjor.

— Da jeg så dette dokumentet med min underskrift, hadde jeg aldri sett det før, sier Strømme. Dokumentet fant han i Bergen kommune, da han i mai selv oppdaget at det var gitt konsesjon til utbygging av området.

Strømme mener navnetrekket på utbyggingsavtalen ikke ligner særlig på hans egen underskrift.

— Kanskje har det ligget et papir over? undrer han.

Strømme mener oppriktig at han aldri ville ha gått med på vilkårene i avtalen.

Takst som alternativ

Den omstridte utbyggingsavtalen sier at Strømme skal få 100.000 kroner per tomt - men at han alternativt også kan kreve «takstverdi for hver enkelt tomt basert på den verdi som gjelder pr. 01.01.02. Slik takst avholdes av firma: Bergen Byggtaksering AS.» Hva en takst på slike råtomter vil medføre er imidlertid uklart.

— CIM har åpenbart inngått en svært god avtale, sier eiendomsutviklere Bergens Tidende har snakket med.

— Det er utrolig hva man skal komme ut for, sier Anders Strømme der han med bøyd nakke rusler omkring på gårdsbruket.

Hans advokat mener at det tinglyste dokumentet uansett er i strid med avtalelovens paragraf 36 om urimelige avtaler.

fakta/avtaleloven

  • Avtalelovens paragraf 36: «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.»
FØLER SEG LURT: Gårdeier Anders Strømme føler seg lurt av firmaet CIM AS. Strømme sier han aldri har skrevet under på en avtale som nå er tinglyst og vil gi CIM AS en voldsom fortjeneste ved regulering og salg av hans 160 mål store gårdsbruk.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN