Tirsdag morgen var de samlet igjen. Representantene for politi, helse og politikk i Bergen.

De som sammen skal sørge for at Bergen kommunes «Handlingsplan mot åpne russcener» skal bli en suksesshistorie.

Optimistisk politisjef

Ett av tiltakene i planen er stengingen av Nygårdsparken. Hundretusenkronersspørsmålet er stadig hva som vil skje når de rusavhengige ikke lenger kan oppholde seg i det som er blitt Nord-Europas største russcene.

Politistasjonssjef Olav Valland er tilsynelatende optimistisk på egen etats vegne.

— Jeg håper og tror at vi skal klare det. At vi vil være i stand til å demme opp for de utfordringene stengingen av Nygårdsparken eventuelt vil medføre, sier han.

Spent

Valland innrømmer at han er spent. Spent på hva som vil skje når Nygårdsparken stenger.

— Jeg deler den bekymring som representanter for nærmiljøet og andre har ytret rundt stengingen av parken. Vi vil aldri kunne vite sikkert hva som vil skje, men jeg vet at politiet må være i stand til å omstille seg, sier Valland

Politiet i Bergen har satt ned en egen innsatsstyrke, som skal jobbe målrettet mot miljøene som selger narkotika i sentrum. Målet er blant annet å unngå at nye markedsplasser oppstår i kjølvannet av parkenstengingen.

11 utvalgte

1. juli skal enheten være etablert. 11 håndplukkede polititjenestemenn og -kvinner vil være operative fra starten av august.

I tillegg skal andre ressurser i bergenspolitiet bidra. Jurister vil periodevis utelukkende jobbe med å iretteføre saker som måtte oppstå i kjølvannet av innsatsstyrkens arbeid.

Også etterforskere og jurister fra seksjon for organisert kriminalitet vil utgjøre en viktig brikke for politiet.

— Dette er et arbeid vi også tidligere har brukt, og bruker, mye ressurser på. Det er viktig å understreke at det ikke utelukkende er innsatsstyrken som vil være involvert i dette arbeidet, sier Valland.

Før og etter stenging

Tirsdag fikk Valland, fungerende sosialbyråd Hilde Onarheim (H) og avdelingsleder Ola Jøsendal ved Haukeland en innføring i Utekontaktens kartlegging av de åpne russcenene i Bergen sentrum.

Utekontakten har, gjennom til sammen 96 timers feltarbeid denne våren, forsøkt å dokumentere hvordan arenaene, miljøene og utfordringene ser ut før stengingen av parken.

Denne vårens kartlegging inneholder ikke mange overraskelser.

- To åpne russcener

Her er et lite utvalg av Utekontaktens funn:

  • I Bergen sentrum fins det to åpne russcener: Vågsbunnen og Nygårdsparken.
  • Nygårdsparken er en sammensatt arena, bestående av både nordmenn, nord-afrikanere og øst-europeere.
  • Parken bærer preg av kriminalitet, pågående selgere, åpenlys injisering, støy, forsøpling og voldsbruk.
  • Heroin oppgis som det vanligste rusmiddelet på de åpne russcenene.

En lignende kartlegging, del to, vil bli gjennomført om ett år - for å kunne dokumentere eventuelle endringer.

Spent på del to

Avdelingsleder Renate Trellevik i Utekontakten er mer spent på hva del to vil vise .

— Jeg tror ikke det er noen som vet hvordan bildet vil se ut om ett år. Jeg tør i hvert fall ikke å spå.

— Kjøp og salg av narkotika vil alltid foregå så lenge vi har rusavhengige, men jeg håper at de åpne russcenene forsvinner med stengingen av parken, sier Trellevik.

Hun har ledet Utekontaktens kartlegging av russcenene i sentrum.

Feltobservasjonene i Nygårdsparken har blant annet vist at noen av de rusavhengige allerede har flyttet på seg. Det skyldes ikke nødvendigvis at parken skal stenge, mener Trellevik.

— Våre kilder forteller at miljøet i parken er blitt mer aggressivt og mer preget av vold. De forteller at de vil ha det litt roligere, sier hun.

Ola Jøsendal er leder for avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus. Han beskriver Utekontaktens kartlegging som grundig og viktig.

Men også Jøsendal er mer opptatt av hvordan kartleggingen vil se ut sommeren 2015. — Jeg tror det kommer til å bli vanskelig for de rusavhengige, og for Bergen. Rusavhengige er sønner, døtre og naboer, de også. Nå vil den jevne bergenser i større grad møte disse menneskene på nærbutikken eller i nabolaget, sier han.