— Jeg har det bra i dag, og jeg håper det ser slik ut også, sier olje -og energiminister Terje Riis-Johansen.

Etter gårsdagens snuoperasjon har kritikken haglet mot regjeringen generelt og Terje Riis-Johansen spesielt.

Frp-leder Siv Jensen gikk ut og krevde at han skulle forlate stillingen sin. Det tar statsråden med knusende ro.

— Siv Jensen har ment at jeg skal gå av siden jeg begynte, så det er ikke noen nyhet. Jeg har følelsen av at jeg gjorde noe klokt i går. Mitt hovedanliggende er at vi skal sikre Bergen strøm, sier Riis-Johansen.

I dag er han og Liv Signe Navarsete i Hardanger for å møte politikere og lokalbefolkningen.

Ved Solsevatnet i Ulvik møtte de to pressen. Til stede var også lokallagsleder Jon Olav Heggseth i Ulvik Sp. Han viste partitoppen sin hvor de planlagte mastene kan komme til å gå hvis ikke regjeringen går inn for sjøkabel.

- Ikke et spill

Liv Signe Navarsete reagerer kraftig på at Senterpartiet er framstilt som om de har jobbet hardere for mastene enn de andre regjeringspartiene.

— Det er en sammenblanding i forbindelse med at Sp har fagstatsråden og selvsagt har ønsket en avgjørelse i saken. Men det er ikke slik at vi har gått lenger enn enn våre venner i regjeringen. Er det noe jeg virkelig reagerer på, så er det at Sp har fått et pådriverstempel. Det er en omskrivning av virkeligheten som jeg bare vil ta avstand fra, sier Navarsete til bt.no.

Hun avviste også at snuoperasjonen er et resultat av politisk spill.

— De som vil spille kan gå hjem og finne fram ludobrettet. Vi driver ikke noe spill i denne saken. Det vi nå har gjort er et resultat av nøye vurderinger, sier kommunal -og regionalminister Liv Signe Navarsete til TV2

Kritiserer mediene

På programmet står blant annet et åpent orienteringsmøte i Øystese, der lokale folkevalgte og flere interesseorganisasjoner skal være til stede.

Navarsete er krass i kritikken av måten hun er blitt omtalt i mediene den siste tiden.

— Jeg reagerer på at jeg blir framstilt som en forkjemper for disse mastene. Hvis noen tror det er slik at jeg har kjempet dem frem, så tar de feil. Det er en omskrivning i mediene som jeg gjerne vil ta et oppgjør med for åpent kamera, sier hun.

Uklar om sjøkabel-sjanser

Navarsete vil ikke spekulere i sjansen for at sjøkabel-aalternativet blir en realitet.

— Det er vanskelig å si noe om dette i dag. Vi må avvente og se hva som kommer fram i utredningen, sier hun.

I går ble det klart at regjeringen snur i den omtridte saken i Hardanger. Etter et møte med 15 lokalpolitikere på Statsministerens kontor fortalte Jens Stoltenberg at sjøkabel-alternativet nå skal utredes.

Reaksjonene etter snuoperasjonen var positive.

— Så langt må vi si oss fornøyde med utviklingen. Vi har kommet et stort skritt videre. Nå er det viktig at vi fortsetter den gode dialogen med statsministeren og resten av regjeringen, sier Mona Haugland Hellesnes, ordfører i Uvik.

- Fornøyd med møtet

Hun understreker at den videre utredningen av sjøkabler må være så bred som mulig.

— Premissene som blir lagt til grunn for dette arbeidet er veldig viktige. Vi ønsker at også andre alternativer blir gjort rede for, sier Haugland Hellesnes.

Hun er godt fornøyd med møtet på statsministerens kontor.

— Vi hadde en god tone og et godt møte. Det var saklig og strukturert. Alle fikk anledning til å komme med synspunkt og innspill, og det benyttet vi oss av, sier ordføreren.