På Robin Hood-huset i Bergen er det trangt om plassen. Rundt bordene sitter det mennesker fra Spania, Romania, Bulgaria og Frankrike.

— Hver dag de siste ukene har vi hatt besøk av 60 til 120 personer hver dag besøk av mellom 60 og 120 personer, omtrenthalvparten av disse er arbeidsinnvandrere fra EØS-området,hovedsaklig fra Spania, men også fra Frankrike, Romania, Bulgaria, Polenog Baltikum. De forteller at de har mistet jobbene sine og dagpengerettighetene. Det er heller ikke et økonomisk sikkerhetsnett som gjør det mulig å fortsette å bo i de landene. De sier de reiser til Norge for å søke lykken her, sier daglig leder på Stiftelsen Robin Hood huset, Marcos Amano.

Trenger hjelp

Han forteller at det har vært en stadig økende pågang fra folk fra Sør-Europa siden påske i år.

— Vi har hatt mange ungdommer i 20- 30-årene som kommer til Bergen for å lete etter jobb, med 300 euro i lommen. Etter en uke går de tom for penger og mange må sove på gaten. Vi har også hatt voksne menn fra Spania som sier at de har sovet på gaten i to-tre uker, sier han.

Han mener at EØS -avtalen som åpner for fri arbeidsinnvandring til Norge skaper store utfordringer for landet.

— Når man åpner for denne type arbeidsinnvandring, så har man et ansvar for at arbeidsimmigrantene finner veien frem i det norske systemet. Vi trenger et offentlig organisert tilbud som hjelper dem i den jungelen som er av offentlige kontorer. Men de må også få informasjon om hvordan det norske arbeidsmarkedet er, hva som kreves og hvordan man går frem for å søke jobb i Norge.

Søker lykken

Amano sier han har stor forståelse for at mange søker lykken her, men mener problemet er at mange kommer med feilaktige ideer om hva det norske jobbmarkedet er. Mange tror også at de er lett å få en jobb selv om de ikke snakker engelsk.

— Norske myndigheter bør kanskje også vurdere å gjøre noe for å hjelpe folk hjem igjen når de har strandet her. Om det er et norsk ansvar eller et ansvar for hjemlandet, er det opp til myndighetene å finne ut av. Men noe må gjøres, sier han.

- Godt arbeidsmarked

Lars Østby er seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) og har arbeidet med innvandring og integrering i nærmere 40 år. Han mener det er for tidlig å kunne se om det er en økende arbeidsinnvandring fra europeiske land som er i økonomisk krise.

— Til nå har det vært veldig liten innvandring fra Sør-Europa. Men det er mye mulig at det vil komme flere folk herfra på grunn av finanskrisen og den høye arbeidsledigheten i disse landene, sier Østby.

Men han tror ikke vi eventuelt vil se de første sporene før de endelige tallene for 2011 kommer i mars til neste år.

Ifølge tall fra SSB er det størst innvandring til Norge fra Polen og de baltiske landene så langt i år. I tillegg er det også stor arbeidsinnvandring fra Tyskland og Sverige og et par år også fra Island. Når det gjelder land som Spania og Italia, kom det henholdsvis 331 og 130. 81 spanjoler og 20 italienere ble registrert i Hordaland.

— Vi har et godt arbeidsmarked her i Norge. Det vi ser er at kunnskap om ledige stillinger i Norge når Polen raskt gjennom de nettverkene mange polakker her har i hjemlandet. Jeg er usikker på hvor lett denne informasjonen går til for eksempel Spania og Portugal. Men det kommer til å bli interessant å følge dette fremover, sier Østby.

- For mye for oss

Tilbake på Robin Hood-uset merker de som sagt arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa godt allerede.

— Vi har et hus som kanskje kunne hatt en kapasitet til 30 -40 personer hver dag. Når vi da har 60 til120 som kommer hit hver dag og 70 til 90 som kommer hver tirsdag og torsdag for å spise lunsj, så sier det litt om hvor sprengt situasjonen er. Vi er to stykker som jobber her og en del frivillige utenom. Dette begynner å bli mye for oss. Noe må gjøres, sier Amano.

TRENGER HJELP: Vi trenger et offentlig organisert tilbud som hjelper dem i den jungelen som er av offentlige kontorer. sier daglig leder på Stiftelsen Robin Hood huset, Marcos Amano.
ALICE BRATSHAUG
JOBB TIL JUL: - Alt jeg øsnker meg til jul er en jobb, sier spanske John Rodriguez (28).
ALICE BRATSHAUG