Tirsdag i forrige uke, ved Drammen, satte latvieren (40) seg inn i førerhuset i det opp mot 18 meter lange vogntoget sitt. Endelig bestemmelsessted var Bømlo, hvor han skulle fylle semitraileren med laks.

På turen vestover fikk politiet inn flere meldinger fra skremte bilister som fortalte om uvettig kjøring.

— Meldingene gikk ut på at han foretok farlige forbikjøringer på uoversiktlige strekninger, presset bilister foran seg ved å ligge kloss inntil, og krysset heltrukkede sperrelinjer ved flere anledninger, sier politiadvokat Harald Bilberg i Hordaland politidistrikt.

Mistet lappen

Råkjøreren ble stanset av politiet på fylkesvei 134 ved Fjæra, vel tre mil sørøst for Odda.

Til politiets store overraskelse hadde sjåføren dokumentert sin egen kjøring gjennom et fastmontert kamera i frontruten. Videoen viser blant annet hvordan han kjører forbi to biler rett før en sving.

Latvieren ble sendt hjem med en bot på 10.000 kroner for uvettig kjøring, og mistet samtidig retten til å kjøre i Norge de neste seks månedene.

- Jeg blir provosert

Næringspolitisk direktør Robert Aksnes i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sier til bt.no at han får vondt i magen av å se videoen

— Jeg blir provosert over at noen utsetter andre for slik fare og bringer bransjen i vanry. Denne ekstreme pushingen av grenser ser du ikke blant norske sjåfører, sier han.

Aksnes får støtte fra politiadvokaten som utferdiget forelegget. Utenlandske sjåfører som kjører på en måte som ikke samsvarer med norsk trafikksikkerhetskultur, synes å være et tiltakende problem, mener Harald Bilberg.

— Det virker åpenbart at både kjøreopplæring og -kultur i enkelte østeuropeiske land er annerledes enn det vi er vant med her i Norge, sier han.

Forsker på utlendinger

Nå skal forskere undersøke om utenlandske tungtransportsjåfører faktisk er verstinger på norske veier.

— Vi vet for lite om hvilke følger den økende andelen utenlandske aktører faktisk har for sikkerheten på vegene, sier Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Han leder det ferske forskningsprosjektet Safe Foreign Transport, som skal kartlegge nettopp utenlandske godstransportørers ulykkesrisiko i Norge.

De få undersøkelsene som er gjort så langt, tyder på at utenlandske sjåfører har behov for bergingshjelp betraktelig oftere enn de norske. I Nordland fant man i løpet av tre måneder i 2010 at 80 prosent av de 183 tunge kjøretøyene som var utsatt for ulykker, var utenlandske.

Flest trafikkdøde i øst

— Utenlandske sjåfører bærer med seg trafikksikkerhetskultur fra sitt hjemland. De er påvirket av nasjonal føreropplæring, samhandling, trafikkregler og nasjonalt politis håndhevelse, sier Nævestad.

BT har sjekket antallet trafikkdrepte per million innbyggere i flere europeiske land. Dette målet betegnes ofte som befolkningens helserisiko, og er ett av målene forskere bruker til å definere trafikksikkerhet.

Med unntak av Hellas, er samtlige land i toppen av listen østeuropeiske. De ligger langt over snittet i EU, og hvis man sammenligner med Norge, blir forskjellene enda større: I 2010 var det mer enn dobbelt så stor sjanse for å bli drept i trafikken i Latvia som i Norge.

Seksjonsleder Thormod Gausdal i Statens vegvesen har så langt i år kontrollert 307 utenlandske sjåfører i Lærdal.

1500 km på 26 timer

Selv om utlendingene sjeldnere blir anmeldt for brudd på kjøre— og hviletidsreglene, er det denne gruppen som står bak de mest graverende forholdene, ifølge Gausdal.

— Vi hadde for eksempel en nederlender som hadde kjørt 150 mil på 26 timer. Den lengste sammenhengende pausen var på én time. Jeg skal ikke si hva jeg tenkte da, sier han.

Tidligere er norske sjåfører som har ligget tettest opp mot fartssperren på 90 kilometer i timen.

Nå begynner utlendingene å trykke hardere på gasspedalen, ifølge seksjonslederen.

— Vi tok en som kjørte Bergen-Sogn med en snitthastighet på 74 kilometer i timen. Det er fryktelig fort på vestlandsveier, du klarer ikke det uten å bryte fartsgrensen, sier Gausdal.

- Slapp billig unna

Etter å ha blitt konfrontert med sitt eget videomateriale, godtok den latviske vogntogsjåføren at han fortjente en reaksjon fra politiet.

Han hadde ingen god forklaring på råkjøringen. Politiadvokat Bilberg mener sjåføren slapp forholdsvis billig unna.

— 10.000 kroner høres kanskje ikke så mye ut sett med norske øyne, men for en latvisk vogntogsjåfør utgjør dette et betydelig beløp, sier han.

Ifølge ham ville latvieren sannsynligvis ha sluppet unna hadde det ikke vært for oppmerksomme bilister.

— Ofte er vi avhengig av at publikum melder fra til politiet når de observerer farlig kjøring. I dette tilfellet bidro det til at vi fikk tatt synderen. Det hører vel til sjeldenhetene at trafikksyndere filmer sine egne synder, som i denne saken, avslutter politiadvokaten.