— De utviklingshemmede er vinnerne på mitt budsjett. Vi fremskynder byggingen av boliger med fire år. Det betyr at vi får tatt unna de som akutt ønsker bolig innen 2010, sier Drevland.

Økningen på 55 boliger kommer i tillegg til økningen som ble vedtatt i 2006.

Byrådsavdeling for helse og omsorg får en budsjettøkning på 6,5 prosent, mens budsjettet totalt har en realvekst på 4,2 prosent.

— Vi fremmer også konkrete planer for utbygging av ytterligere 31 boliger for mennesker med psykiske lidelser. I tillegg til dette vil vi investere 10 millioner kroner årlig fremover i andre kommunale boliger, føyer hun til.

200 i boligkø

Tom Skauge leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Bergen. Han er glad for forslaget til bybudsjett.

— Vi er selvsagt veldig fornøyde. I fjor ble det påpekt at vi hadde akutt behov for 60 plasser. Nå blir flesteparten av disse dekket inn, sier Skauge.

Han understreker samtidig at det er viktig at satsningen følges opp for å sikre livskvaliteten til utviklingshemmede i Bergen.

— I dag står hele 200 i boligkø. Hvis budsjettforslaget går igjennom, er det fremdeles 150 igjen, sier Skauge.

114 enkeltsenger

Også de eldre i Bergen er utropt til vinnere. I forslaget til budsjett for 2007 er det satt av penger til ombygging av Bergen Røde Kors Sykehjem, Nykirkens alders -og sykehjem og Domkirkehjemmet.

På Bergen Røde Kors Sykehjem skal hovedbygningen oppgraderes til 114 plasser i ensengsrom.

Et nytt sykehjem skal også bygges i Åsane. Etter planen skal dette få 64 plasser.

— Eldreomsorgen står som alltid sentralt i Bergen kommune. Vi er i den sammenhengen opptatt av å være tilgjengelige for og lyttende til brukere av kommunenes tjenester og deres talspersoner, sier Trude Drevland.

FORNØYD: Helsebyråd Trude Drevland jubler over budsjettforslaget for 2007.