— Når jeg ser på størrelsene på fredsdemonstrasjonene i Europa, tenker jeg på om det kan være starten på alvorlig splittelse mellom Europa og USA, at det som skjer nå eller som følge av en krig kan endre forbindelsene og alliansene som har eksistert de siste tiårene, sier Lueberring.

Ken fra Missouri har bodd seks måneder i Bergen sammen med sin kone og skal være her til sommeren 2004.

— Kolleger og studenter er mest interessert i hva jeg hører fra folk hjemme, hva våre venner og familie sier om president Bush. Jeg sier at de er like kritiske som en del nordmenn er, påpeker Ken.

— Men perspektivet er så forskjellig fra hjemme og her, jeg hadde ikke forventet så stor forskjell i nyhetsdekningen, sier han.

— Hva er din mening?

— Jeg håper de finner en annen løsning enn krig, og jeg er ikke komfortabel med at USA skal løse dette alene, uten støtte fra allierte i Europa og FN.

— Hva tror du en krig kan føre til?

— Jeg føler ikke at familien min i USA er utsatt for stor risiko, men jeg er redd terroren kan øke med en krig. Se på Jerusalem og Belfast, der er terror en del av livet, krig stopper ikke terror, jeg redd den øker.