Torsdag ble det klart at byrådet i Bergen gir grønt lys til Lerøy Seafood Groups planer om nye kontorbygg ved Sandviksbodene.

Det betyr at tre bygg på henholdsvis fem, seks og sju etasjer — som skal ha til sammen 100 parkeringsplasser i kjelleren - snart kan speile seg i vannkanten.

Eiendommen Lerøy vil bygge ut ligger mellom Gamle Bergen, verneverdig trehusbyggelse og Den Trondhjemske Postvei, som ble anlagt gjennom Sandviken i 1790-årene. Eneste adkomst er en smal, verneverdig vei gjennom trehusbebyggelsen.

«Ødelegger kulturhistorie»

Naboene i Strandens grend velforening og Sandviken kulturhistoriske forening har samlet seg til protest, og velforeningens leder Geir Næss mener pengene rår.

Han frykter den økte trafikken, og mener viktig kulturhistorie blir ødelagt.

— Byrådet hører kun på ene parten. Det er veldig sterke næringsinteresser som har fått styre denne saken fra A til å. De legger seg paddeflate. Vi er rystet over at de har tilsidesatt både fagetaten og andre høringsinstanser, sier Næss.

Lisbeth Iversen avviser at hun er blitt presset av Lerøy.

Krevende

— Det har jeg absolutt ikke gjort. Jeg har overhodet ikke følt meg presset. Det har vært krevende planprosesser som har utviklet seg i en avveining mellom næringsliv og nabolag, sier Iversen.

— Det blir en alltid en krevende sameksistens mellom næring og miljø, men jeg mener dette blir en forbedring, med oppgradering av området. Det blir vakrere, og vi får trinnvis reduksjon i kjøring til området, sier.

Iversen vedgår at de har gjort et avvik fra fagetaten.

— Det blir flere parkeringsplasser enn anbefalt, men det er bare på kort sikt. Når Bybanen kommer, faller halvparten av parkeringsplassene bort. Når det gjelder høyden, er det ikke riktig at vi har overprøvd fagetaten. De ønsket variasjon i høyden, sier hun.

Smalere enn planlagt

Hun påpeker at det blir trapp til kaianlegget og at det blir offentlig adgang til området. Og en liten seier på tampen: Byggene blir noe smalere enn planlagt – 18 meter i bredden istedenfor 20.

Samtidig innser hun at tre store bygg kan oppleves som mye.

— Mange ønsker seg en strandpromenade i området, men det er ikke Byantikvaren enig i.

- Men dette området har vært aktuelt for Unescos verdensarvliste. Det er vel ikke aktuelt lenger nå?

— Det er misforstått. Kommunedelplanen sier at næring er det viktigste i denne delen av byen. Byantikvaren har også vurdert det som viktig å realisere aktiviteter i området, og dette ligger innenfor det som kan tåles i et verdensarvområde, sier Iversen.

Nye runder

Fylkesmannen hadde opprinnelig en innsigelse mot planene. Denne gikk først og fremst på at planforslaget var mangelfullt håndtert i forhold til strandsonevernet. Innsigelsen ble trukket etter at en planlagt pir forsvant fra forslaget, i tillegg til at kaien skal inngå som del av en offentlig gangforbindelse.

— Vi har vurdert trafikken til området, men vi har ikke lagt særlig stor vekt på det i denne saken. Vi hadde hovedfokus på strandsoneproblematikken da vi behandlet denne saken, sier rådgiver Torgeir Flo hos Fylkesmannen nylig.

Geir Næss anser likevel ikke kampen som tapt. Saken skal nå til komiteen for miljø og byutvikling, og behandles på bystyrets møte i slutten av mai. Han er også forberedt å ta striden til Fylkesmannen.

PS! I utgangspunktet ønsket Lerøy å bygge et signalbygg på 20 etasjer. Ideen om to tårn ble lansert i 2008. - Det ville vært veldig rart om det ikke kommer mange reaksjoner, sa daværende konsernsjef Ole Eirik Lerøy i Lerøy Seafood Group den gang.

Hva mener du om planene? Diskuter under!

PROTEST: Lerøys nye bygg skal reises ved det grå bygget i bakgrunnen. Geir Næss (fra v.), Anne Irgens og Ruth Andersen bor alle i Stranden grend like ved, og frykter trafikken som vil gå langs Den Trondhjemske Postvei.
FRED IVAR KLEMETSEN