— Jeg er klar over at saken min gjelder en økonomisk bagatell og at noen derfor kan oppfatte meg som en kverulant, uttalte Torkildsen da han prosederte sin sak for Bergen Forliksråd i går. Nå gjelder saken til Torkildsen langt fra bagateller. Kommunen kan ha krevd så mye som en halv milliard kroner for mye i vann- og avløpsgebyr fra 1991 til 2000. Penger kommunen i verste fall må betale tilbake.

Torkildsens andel av dette er beskjeden, og han er opptatt av hans eventuell krav ikke skal foreldes. I et brev til ordføreren tidligere i år ba han om at kommunen ikke gjorde gjeldende foreldelse, men denne forespørselen har han aldri fått et skikkelig svar på.

— Jeg trodde jeg ganske enkelt skulle få en slik erklæring, men det viste seg at min forespørsel var oversendt vann- og avløpsetaten.

Det som provoserte Torkildsen til å sende brevet, var en uttalelse byråd Nils Arild Johnsen kom med til Bergens Tidende i mai om at innbyggernes eventuelle krav om tilbakebetaling var foreldet i forhold til de innbetalinger som var gjort for mer enn tre år siden.

— Det er kommunen som har beregnet kravet og det innkreves under trussel og tvang. Det er greit, men da må kommunen også regne riktig, sa Torkildsen.

Han mener unntaksbestemmelsene i loven om at han kan gjøre sitt krav gjeldende ti år tilbake i tid, må gjelde i denne saken.

Kommuneadvokat Løseth ville i utgangspunktet at forliksrådet avviste saken og henviste den til Bergen Tingrett. Der skaper problemer.

— Ingen av mine kolleger kan dømme i en slik sak, sa Torkildsen i Forliksrådet i går.

Løseth mener Torkildsen ikke har noe krav på å få en opphevelse av foreldelsesfristen. Han mener forliksrådet må gå inn og vurdere om Torkildsen i det hele tatt har et krav, før opphevelse av foreldelse kan avgjøres.

Det blir ikke lett for Forliksrådet om de skal følge Løseths anmodning. For dette spørsmålet sliter politikerne i Bergen med i disse dager. Den svært omfattende juridiske øvelsen inkluderer så langt en rapport fra kommunerevisjonen, en rapport fra et eksternt revisjonsselskap og en juridisk vurdering av kommuneadvokaten.

Og politikerne venter på en ny juridisk vurdering av om kommunen har gjort feil som gir grunnlag for tilbakebetaling.

Dommen fra forliksrådet vil først foreligge om to uker.