• Jeg og Eva Bakke Kaldhussæter er gode kjente fra Titano-festivalene. Og det er riktig at jeg på landsmøtet i Geiranger i fjor ba om støtte fra Møre og Romsdal til mitt kandidatur som sentralstyremedlem. Det ble høflig, men vennlig avslått, sier John Mandelid.

Kaldhussæter har i et brev til Carl I. Hagen hevdet at Mandelid på landsmøtet fortalte henne om kupplaner som gikk på å fjerne hele toppledelsen i Frp.

— Dette er helt fjernt fra meg kan du skjønne og begripe. Hva visste vi om Oslo sitt fylkesparti på den tiden der? Og jeg undrer meg over uttalelsen om å kuppe Carl I. Hagen. Han har jo flere ganger bebudet sin nære avgang. Han trenger ikke å bli kuppet av noen.

Mandelid bekrefter at han traff Kaldhussæter under tiårsjubileet for Fedje Frp, men avviser at han der har gitt henne utfyllende informasjon om kupplanene.

— Vi hadde ikke noe som helst grunnlag for å diskutere noe som helst, annet enn hennes imponerende kunnskap om persontoppene i Frp.

Han sier fornærmelsene står i kø i brevet, men har ikke tenkt å gjøre annet enn å avvente fylkesstyrets behandling av brevet. I dag samles fylkesstyret til ordinært møte, og Mandelid sier brevet vil bli tatt opp på møtet.

— Jeg antar hun har skrevet dette brevet fordi jeg ønsker gjenvalg til fylkesstyret. Kaldhussæter er jo selv foreslått til styret, forteller John Mandelid.