Ramsland har i hele dag virket avbalansert og konsentrert. Kun da han pratet om sin avdøde far og sin egen sønn, fikk 39-åringen en følelsesmessig reaksjon. Ramsland slet med ordene, og måtte ta en pause et lite minutt.

— Hyggelig

Trond Ramsland, som etter gjentatte rettstvister med eks-konen Rønnestad skal være bevandret og noe selvstudert innen jussen, har valgt å gi en såkalt sammenhengde forklaring i retten. Det betyr at han prater uavbrutt av spørsmål.

Etter halvannen time på tiltalebenken, befant Ramsland seg fremdeles i 1991. Først mot slutten av dagen, etter at dommer Gunnar Torkildsen hadde brutt inn og krevd fortgang, begynte 39-åringen å nærme seg hendelsen han er tiltalt for.

Blant annet brukte han fem minutter på den gangen Ramsland og avdøde Rønnestad fant tonen for første gang, under en sykkelutflukt til Fanafjellet.

I detalj beskrev Ramsland ekteskapelige problemer, både av overordnet og mer triviell art.

Ramsland har flere ganger karakterisert den drepte eks-konen som "ålreit og hyggelig", men har også gjentatte ganger kommer med med nedverdigende karakteristikker. "Tverr og natig" er begreper han hele tiden har tatt i sin munn.

Avviser vold

Ramsland har gått i detalj på bakgrunnen for ekteskapet deres, og latt det skinne gjennom at det nærmest var et fornuftsekteskap.

Han forklarte imidlertid at skilsmissen i 1995 til slutt var Ingse Rønnestads eget initiativ, etter at Ramsland selv lenge skal ha ønsket seg ut av forholdet.

39-åringen avviste at han utøvet vold mot Ingse Rønnnestad verken mens de var gift, eller etter at de ble skilt. Han tilbakeviste også at det skal ha kommet til håndgripeligheter mellom den avdødes familiemedlemmer og Ramsland selv i forbindelse med diskusjoner om samværrettigheter for barna.

— Jeg er ikke en person som blir lett oppfarende, forklarte den drapssiktetde marineoffiseren.

Karrierevalg

Trond Ramsland har også brukt nye tid på å brette ut om diverse studiemuligheter han har hatt, og som det ikke har blitt noe av. Etter marineoffiserens mening fordi han ofret seg for den førstefødte sønnen.

— Jeg ble tatt inn på London School of Economics, en av verdens mest prestisjefulle skoler. Jeg valgte å takke nei, fordi jeg ønsket å være til stede i oppveksten av barnet mitt og at barnet skulle ha en adekvat forsørgelse.

- Brukket rygg

Marienoffiseren har i dag gitt svært detaljerte fremstillinger fra tiden i Sjøforsvaret, og beskriver blant annet det han mener er et "sjøforsvar som lå med brukket rygg". Egne helseproblemer han slet med på denne tiden blir også behørig omtalt, i tillegg til trivielle ting som vaskerutiner om bord på ubåten.

Kapteinløytnanten har forklartt at han gjør dette for å gi bakgrunnen for de valg han har gjort, både i forhold til jobb og ekteskap.

Retten får høre lange utredninger om tekniske problemer på Sjøforsvarets fartøyer, og om hvilke karrieremessige steg Ramsland tok på midten av 80-tallet.

Den drapstiltalte kapteinløynanten har også benyttet anledningen til å angripe pressedekningen av saken, samt fedres rettigheter i forhold til barna.

Avbrutt av dommeren

Ramsland ble flere ganger avbrutt av dommer Gunnar Torkildsen, som undret seg over detaljrikdommen virkelig kunne være nødvendig.

— Det er 14 år siden dette, Ramsland. Er disse opplysningene så viktige for saken, spurte dommeren på et tidspunkt.

Ramsland understreket imidlertid at han vil fortelle hele historien, slik at alle ellementer skal komme frem.

Bistandsadvokat Helge Hansen, forsøkte også flere ganger å få stanset Ramsland, som han mente fikk rakke ned på Ingse Merete Rønnestad minne, uten at noen fikk ta til motmæle.

I RETTEN: Aktor Randi Gabrielsen og forsvarer Harald Stabell.
KNUT STRAND