• Jeg er helt uskyldig, sier en 48 år gammel truckfører, en av åtte sparkede Hansa-ansatte som nå krever jobben sin tilbake.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

48-åringen stilte seg i byretten i går helt uforstående til hvordan noen kan ha fattet mistanke om at han har bidratt til å stjele øl fra arbeidsgiveren sin.

Hansa-ledelsen mener at han ved to anledninger høsten 1999 skal ha kjørt paller med øl bort til et gjerde i utkanten av bryggeriets område på Kokstad. Der skal ølet ha blitt hentet, og delt av de involverte.

– Det er helt uriktig, forklarte truckføreren i sitt vitnemål.

Et vitne skal ha utpekt 48-åringen som en svært sentral aktør. Ifølge dette vitnet skal truckføreren ha hatt gode kontakter på utsiden av Hansa, kontakter som kan ha tatt imot og kjøpt tyvegods.

– Dette er ukorrekte beskyldninger, hevdet 48-åringen.

– Jeg har aldri tatt så mye som en flaske øl fra Hansa. Hvis Crifo hevder at jeg tidligere har innrømmet å ha gjort det, må det bero på en misforståelse, sa han.

– Har du hørt om at andre er innblandet i tyverier? ville byrettsdommer Ove Kjell Hole vite.

– Jeg har hørt om en episode. Den har en kollega av meg tilstått å stå bak, svarte truckføreren.

Han oppgav så navnet på den eneste av de ni sparkede Hansa-ansatte som har vedgått å ha stjålet fra bedriften.

Før 48-åringen tok plass i vitneboksen, avsluttet Hansas prosessfullmektig, Bernt Jacob Pettersen, sitt innledningsforedrag. Han konkluderte med at Hansa fremdeles mener avskjedigelsesgrunnlaget for de ni sparkede er til stede, og la ned påstand om full frifinnelse i søksmålet de ansatte har anlagt.