Utvalget, som en nedsatt av helseminister Bjarne Håkon Hanssen, ledes av Thorvald Stoltenberg og består blant annet av politikere som Carl I. Hagen, Åslaug Haga, Oslos byrådsleder Erling Lae og Oslos visepolitimester Roger Andresen.

— Utvalget er altfor Oslo-dominert, mener Eide, som er Venstres 3.-kandidat i høstens stortingsvalg.

Heroinforsøk i Bergen?

Hun er enig med direktør Erling Pedersen i Bergensklinikkene, som i dagens BT uttaler at regjeringen glemmer at rusavhengighet er et nasjonalt problem. Siden nyttår har regjeringen bevilget 110 millioner kroner i ekstra tilskudd til rusomsorg, og alle pengene har gått til Oslo.

— Bergen er for eksempel svært godt egnet som forsøksby for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Byen er mye mer oversiktlig enn Oslo, men har samtidig en stor andel tunge rusavhengige, sier Eide.

- Burde være selvskreven

For å få bergenske perspektiver inn i rusutvalget, mener hun det må ha en bergensk politiker som medlem. Og hun er ubeskjeden nok til å lansere seg selv.

— Jeg er et kinderegg. Venstre har i mange år ligget i front innen ruspolitikk og burde være selvskreven i et slikt utvalg. Som bergenser kan jeg bidra til å utvide perspektivene. Sist, men ikke minst, ville det ikke skade med en lege i utvalget, sier hun.

Eide jobber som lege på Haukeland Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk. Det siste året har hun forsket på organiseringen av behandling for pasienter som har rusproblemer og samtidig psykisk lidelse.