Det har fått Benedicte Hammersland til å reagere. Hun frykter for helsen til sin andreklassing, Ingrid Hammersland (7), som har både undervisning og SFO i c-bygget på Varden skole.

— Det er besluttet at bygget må rehabiliteres, og at barn og lærere ikke kan være der. Men samtidig sier de at barna skal være der frem til det er kommet opp brakker, sier Hammersland.

Brakkene ikke klare

I fjor flyttet én klasse til Fyllingen klubbhus, mens andre klasser flyttet til aula, bibliotek og matlagingssal, fordi det var så mange som fikk helseplager av å oppholde seg i bygget.

To av klasserommene i c-bygget har flere ganger vært stengt på grunn av at folk har meldt om plager, og det er bestemt at bygget skal rehabiliteres.

I mellomtiden skal elevene inn i brakker, men de er ikke klare ennå. Dermed er blant annet 2. trinn flyttet inn i bygget.

Stiller spørsmål

Benedicte Hammersland har skrevet flere brev til kommunen der hun ber om svar på de helsemessige konsekvensene inneklimaet i c-bygget kan ha. Hun er ikke fornøyd med svarene hun har fått.

Etat for helsetjenester, ved overlege Arve Bang, skriver at kommunen «kan ikke se at det skulle være noen spesiell helserisiko ved å oppholde seg i c-bygget slik det er nå.»

— Når du får en vurdering fra en overlege på at det ikke får helsemessige konsekvenser å være der, hvorfor skal de da rehabilitere bygget, spør hun.

55 prosent hadde plager

FAU ved skolen gjennomførte i fjor en undersøkelse som viste at 55 prosent av elevene hadde en eller flere plager som kan knyttes til dårlig inneklima hver uke.

Hodepine, trøtthet, kvalme, eksem og tørr hud er blant symptomene foreldrene meldte fra om.

«Forrige skoleår ble c-bygget fraflyttet med unntak av to klasserom. Årsaken var at ansatte og/eller elever ble påviselig syke av å oppholde seg der. Nå er det flyttet inn nye elever i de rom som forrige skoleår var fraflyttet. Er det slik at disse nye barna skal prøve ut om de blir syke av å være i rommene?» spør Hammersland i ett av brevene til kommunen.

- Utsetter barna for risiko

Hun mener det ikke finnes god nok dokumentasjon som kan gjøre foreldrene trygg på at de ikke utsetter barna for noe.

— Det er så dårlig at tiden bare går. Det er våre barn som er der i dag, og vi som utsetter barna for risiko. Vi får ikke svar på hva det har å bety for deres helse, sier hun.

Brakkene til Varden skole skal være klar i månedskiftet oktober/november.

FAU-leder Roald Valle sier det er akseptabelt å ha elever i bygget frem til det.

Foreldrene følger nøye med

— Vi har vurdert tidligere at dette ikke er den verste tiden på året i forhold til inneklima. Men hvis det drøyer utover, er det uholdbart, sier Valle.

FAU skal ha statusmøte med rektor i neste uke

— Vi må være sikre på at vi kan tilby ungene en sikker skolehverdag, sier FAU-lederen.

- Er foreldrene bekymret over at elevene må være i bygget?

— Vi er klok av skade fra i fjor der ting ikke skjedde. Vi fikk lite informasjon om prosessen og om vi i det hele tatt skulle få paviljonger. Alle foreldrene følger nøye med, og er opptatt av at vi ikke har tilfredsstillende løsninger på Varden. Vi tør ikke tro noe før vi ser at de faktisk begynner å bygge brakkene.

- Ikke trygg på byggene

Han føler seg ikke overbevist om at inneklimaet i c-bygget er godt nok.

— Nei, jeg føler meg ikke trygg på noen deler av byggene på Varden. Vi gjennomførte en stor helseundersøkelse i fjor som foreldrene svarte på. Det var ikke bare fjorårets 4. trinn, som i en periode ble tatt ut av skolen, som opplevde helseproblemer. Det var ganske jevnt over de fleste klassetrinn, også de som ikke oppholdt seg i c-bygget, sier Valle.

Rektor beklager

Ole Gaukstad begynte som rektor på Varden skole 1. august. Han beklager situasjonen.

— Det er beklagelig at vi må være der i påvente av at paviljongene kommer, sier han.

Han var i møte med FAU før sommeren.

— Vi fikk en aksept på at vi kan bruke de rommene med fornuft og ta forholdsregler med lufting og pauser.

- Jobber på spreng

- Er det helsemessig forsvarlig å bruke bygget i disse månedene?

— Svaret vi har fått er at ut fra det som er målt på luftkvalitet, er det ikke funnet noe som har en akutt helseeffekt, og at elevene kan bruke rommene. Jeg kan ikke forholde meg til noe annet.

Kommunaldirektør for finans, Rune Haugsdal, sier at brakkene ved Varden skole skal være klar til 5. november.

— Vi jobber på spreng for å få paviljongen på plass der, og holder fremdriften på den, sier han.

En rekke skoler venter på nye brakkebygg. Kommunen har fredag ettermiddag lagt ut oppdatert informasjon om arbeidene på de 12 skolene som skal rustes opp.