Oppmålingsavdelingen i kommunen begynte for et par år siden arbeidet med å rydde opp i adresser og gateskilt. Med et område pr. år vil arbeidet ta fire-fem år til, men sentrum er unnagjort. Ikke uten kontroverser underveis — og annet var ikke å vente. Mange har et forhold til sine adresser, og Uthus er definitivt en av dem. Men den adressen han har et forhold til, er Fjellgaten. I 200 år - Hovedinngangen til huset vårt ligger f ikke i Telthussmauet. Den ligger i Fjellgaten, og det har den gjort i 200 år! Men her en dag kom kommuneansatte og tvangsflyttet huset til Telthussmauet, angivelig fordi kjellerinngangen som vi bruker ligger i den gaten. Dette finner jeg meg ikke i!Huset hans har fortsatt et skilt med Fjellgaten, men også ett med Telthussmauet siden dette er et hjørnehus. Nå altså med adresse Telthussmauet, som for øvrig er et av de mer kronglete siden det omtrent går i sirkel.Spaning eller befaring?- Kommunens folk driver "spaning" for å finne den mest brukte inngangen, hevder Uthus.- Han må kalle det hva han vil - vi kaller det befaring. Og vi tre som går på befaring, kryper ikke i rennesteinen eller ligger bak biler for å se hvor folk går ut og inn, sier Oppmålingsavdelingens Erik Knoph, som er begynt å bli litt hardhudet etter diverse skriv og telefoner fra forargede bergensere. Enkelte av dem har vært på grensen av det en offentlig tjenestemann kan finne seg i.- Noen prøver å ta mannen istedenfor ballen, og det er kjedelig. Men i det minste får vi være glad for at det skjer verbalt og ikke fysisk.Knoph skjønner at folk har et forhold til adressen sin. Men den gamle by er ikke adressalt enkel og grei - her er nok av hus som har adresse XX gate, inngang YY gate. Dette er det som nå er ryddet opp i på Fjellsiden og i sentrum. Mange er fornøyde - Hus skal ikke ha adresse til nabogaten, men til gaten inngangen er fra, presiserer Knoph. Det betyr at flere innganger på et hus kan gi det flere adresser. Og Oppmålingsavdelingen kan notere ikke bare forargede bergensere, men også mange fornøyde. Folk som ikke lenger må ta posten for andre, som får drosjen dit den skal og blomster på riktig dør.- Oppryddingen skjer kort og godt for å gjøre det enklere å finne frem. Det nytter ikke å holde Bergen som et museum - vi må ha et effektivt system, sier Knoph som har sin egen definisjon av adresse: Den er ikke til for dem som bor der - en adresse er til for dem som skal dit.