• Vi som driver gårder langs Jordalsvannet har ingen spesielle restriksjoner på grunn av drikkevannet. Kommunen har ikke ønsket å kompensere for det, sier Arild Nydegger Øvre-Eide.

EINAR H.G. SPANG

— Når jeg nå henges ut for å forurense drikkevann, føler jeg det meget urettferdig. Jeg tar mer hensyn enn de fleste som driver, sier Arild Nydegger Øvre-Eide til Bergens Tidende.

— Jeg separerer og tar vare på all møkk. Den trenger jeg til gjødsling. Jeg har spurt om kommunen kan medvirke til at vi kan få skånet det nære nedslagsfeltet. Det har jeg ikke fått gjennomslag for.

Skal behandles som andre

Nydegger Øvre-Eide mener hovedproblemet i denne saken er at da Gulating lagmannsrett gjennomførte skjønnet i 1997-1998, var det kun restriksjoner mot plantevernmidler kommunen ønsket å ha inn og ville betale for.

— For øvrig skulle driften på gårdene gå som før. Grunneierne skulle kunne fortsette å fiske, og la dyrene beite helt i vannkanten. Hvilket de også gjør på gårdene her inne. At de ansvarlige for vannet er opptatt av kvalitet, det forstår jeg. Kommunen har bare ikke tatt høyde for å pålegge oss restriksjoner ut over de generelle. Det ville selvsagt utløse kostnader for å tilrettelegge forholdene på en annen måte. Kostnader kommunen ikke ville ta. Så de ansvarlige for vannkvalitet skyter mot feil personer, sier Nydegger Øvre-Eide.

Forurenser ikke

Han mener at de små deponiene som de ansvarlige for vannverket har påpekt som forurensende, ikke er årsaken til den forurensningen de jakter på.

— Det er rester med flis og urin etter hestene. Gjødselen er separert og ligger i gjødselkjelleren. Å deponere slike flisrester er tillatt på gården. Du kan også deponere gjødselen. Det kreves kun at det er 25 prosent tørr masse og at den skal dekkes med plast. Det har jeg planer om å gjøre der jeg nå legger ut nytt. Etter kort tid er urinen fordampet og det du har igjen er egentlig godt jordforbedringsstoff. Når de viser til foretatte målinger, så skriver ikke de seg fra steder med slik deponering, men fra steder der dyrene helt lovlig går og gjør fra seg, sier Nydegger Øvre-Eide.