Minnesmerket ligger i veien for arbeidet med Ringvei vest, byggetrinn to. Skogrydding i området har pågått en tid og entrepenøren for Statens vegvesen skal starte veibyggingen etter påske.

— Minnesmerket kommer i konflikt med anleggsområdet. Vi må fjerne det midlertidig og det skal vi gjøre veldig forsiktig. Så skal det tas godt vare på til det kan settes på plass igjen. Her blir ikke bygget noe før vi har hatt en dialog med dem som har minnesmerket, sier John Ove Bjørge, byggeleder for Ringvei vest.

Henrettet og gjemt

Minnesmerket ble satt opp for ti år siden til minne om tre motstandsmenn og 95 sovjetiske krigsfanger, som ble begravet i skjul her av tyskerne under krigen. Etter krigen var her også en interneringsleir for norske kvinner som hadde hatt kjærlighetsforhold til tyske soldater.

— Dette området er har en veldig spesiell historie og bør behandles med respekt, sier Terje Olsen.

Hans far, motstandsmannen Reidar Olsen, ble torturert og henrettet av tyskerne. Liket ble skjult her i Tennebekk, men funnet senere. Tyskerne måtte etter krigen grave opp igjen alle likene og russerne ble gravlagt på Gravdalspollen Gravplass på nedre Nygård. Reidar Olsen ble senere gravlagt på Solheim æreskirkegård.

Vonde minner

Veslemøy Pedersen Mjelde er datter av en av initiativtakerne til minnesmerket, Robert Pedersen, som mistet sin mor, søster og hjemmet sitt i bombingen på Laksevåg 4.oktober 1944. Han døde for noen år siden, og datteren vil redde minnesmerket han og Laksevåg Kulturhistoriske Forening jobbet så hardt for å få opp 22.oktober 2000.

— Det har skjedd ting her som aldri må skje igjen og det må generasjonene etter oss få vite. Dette stedet må behandles med verdighet. Det er et minnesmerke som må tas vare på og det er viktig at det får en god plass, sier Mjelde.

Mjelde fikk vite at minnesmerket vil komme i konflikt med veien da hun henvendte seg til Vegvesenet for to dager siden og ble overrasket over at det allerede var borte da hun kom forbi i går.

— Jeg ble paff og veldig lei meg da jeg så at det var vekke. Vegvesenet har sagt at de skal ta vare på det mens de bygger veien her og så finne en ny, god plass for det, sier Mjelde.

Hvor ble det av?

Også byggeleder Bjørge, ble overrasket da vi fortalte ham nyheten.

— Det er nytt for meg at det er fjernet allerede. Jeg må sette i gang undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd, sier han.

Kort tid senere kan han avsløre at minnesmerke har tatt midlertidig bolig innendørs i Åsane.

— Det er en kulturhistorisk forening som allerede har hentet minnesmerket, vi har bare ikke blitt informert om det ennå. Nå blir det lagret til vi kan finne en ny plass for det, sier Bjørge.

Det har hele tiden lagt i reguleringsplanen at minnesmerket skal settes på plass igjen på omtrent samme sted, ifølge vegvesenet.

HEDRET: Robert Pedersen (t.h.) inviterte den russiske krigsfangen Alexander Kiseljev til avdukingen av minnesmerket. FOTO: Privat
MINNES: Terje Olsens far ble identifisert som en av dem som ble funnet gjemt i en grav i Tennebekken i 1945. FOTO: Ørjan Deisz