• Jeg beklager at jeg kan ha sagt noe som kan ha virket sårende på Cathrine Rustøen, sa en gråtkvalt Carl I. Hagen.

TRON STRANDOsloUnder en pressekonferanse i går ba han om unnskyldning for sine uttalelser i voldtektssaken.Carl I. Hagen sier at han var sengeliggende, sliten og febersyk da han lørdag kommenterte den unge Frp-kvinnen Cathrin Rustøens tale på årsmøtet i Hordaland Frp. Rustøen sa hun var voldtatt av en Frp-tillitsmann. Carl I. Hagens reaksjon var å stemple Rustøens voldtektsopplysning som løsaktig.— Jeg kom i skade for å gi noen uttalelser som var ukloke. Det beklager jeg. Jeg beklager at jeg kan ha sagt noe som kan ha virket sårende.Han sa også at "det er mulig vi burde håndtert ting annerledes."Der stoppet imidlertid selvkritikken. Partiledelsen mener de har gjort det som står i deres makt for å støtte Rustøen. Ifølge nestleder Siv Jensen, som er den som flest ganger har snakket med Rustøen, har partiledelsen vært helt låst siden Rustøen ikke har ønsket at saken skulle tas opp internt. Partiets ledelse ønsker å rydde vekk all tvil om at de ønsker en oppklaring av saken, og uttrykker glede over at sakene nå skal etterforskes. I en redegjørelse partiets generalsekretær Geir Mo leste opp i går heter det at "Frps ledelse beklager sterkt dersom uttalelser avgitt til media lørdag kveld og søndag har bidratt til å skape et inntrykk av at denne saken ikke tas alvorlig, og at de påstander som fremsettes avfeies som grunnløse."Videre heter det at "dersom medlemmer/tillitsvalgte i Frp har forbrutt seg mot andre personer seksuelt, så bør og skal de i likhet med alle andre overgripere, tiltales og straffes av politi og rettsvesen. De har heller ingenting i et tillitsverv å gjøre."Carl I. Hagen sier spørsmål om suspensjon av tillitsvalgte vil bli vurdert i det øyeblikk det foreligger en politianmeldelse.