— Jeg tror ingen som kjenner Kristinas historie kan unngå å bli berørt, sier Monica Mæland.

Allerede to dager etter raset ble hun invitert opp til familien Hjartåker på sykehuset, der både mor og barn lå livstruende skadet. Sammen med informasjonsdirektøren kom hun i nærkontakt med familien.

Robert Rastad er blitt en aktiv og fortrolig støttespiller for Oddmund Hjartåker. Kommunens informasjonsdirektør har organisert mediemøter og er til stede på intervjuer Hjartåker har gitt.

Underskriftsaksjon

Monica Mæland har ikke ønsket offentlig oppmerksomhet rundt sitt engasjement, men i går dukket navnet hennes opp på en nettbasert underskriftsliste. Listen har overskriften «Så lenge det er liv er det håp». Meningen er at listen skal overrekkes sykehusdirektør Anne Kverneland Bogsnes.

— Jeg har nok ikke skrevet under på denne listen, men jeg innrømmer at jeg er blitt følelsesmessig berørt. Men jeg tenker også på de ansatte på sykehuset som gjør en veldig god jobb. Denne saken er ikke lett for dem heller, sier hun.

— Er dette engasjementet vanskelig for deg som en av landets mest profilerte kommunepolitikere for Høyre?

— Dette handler ikke om politikk, men om å være leder i en kommune og for kommunens innbyggere som har vært i en veldig spesiell situasjon. Vi er mennesker alle sammen. Som menneske klarer du ikke å skru av en sak som dette. En budsjettdebatt kan du skru mentalt av når du går hjem. Det kan du ikke med Kristinas historie, sier Mæland.

Dilemma

De siste dagene har Rastad brukt all sin tid på å bistå Hjartåker.

— Jeg er klar over at det ikke er uproblematisk, sier Rastad.

Han vet at en annen offentlig instans, Helse Bergen, kan synes engasjementet fra to kommunetopper kan være vanskelig.

— Min eneste oppgave har vært å gi Oddmund støtte. Men jeg er redd de ansatte i Helse Bergen kan tro at kommunen har tatt stilling i en sak der de er part, sier Rastad.

Møter forståelse

Blant sine kolleger i bypolitikken møter de to stor forståelse. Arbeiderpartiets Anne Gine Hestetun, Fremskrittspartiets Liv Røssland og SVs Oddny Miljeteig støtter engasjementet.

— Jeg kjenner at i denne saken må Bergens kommunes politiske toppleder å heve seg over partipolitikken. Det må alltid være lov å bli medmenneske, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti.

STØTTESPILLERE: - Vi har ønsket å støtte en av kommunens innbyggerepå det menneskelige plan. De medisinske sidene tar vi ikke stilling til, sierbyrådsleder Monica Mæland om sitt og informasjonsdirektør RobertRastads engasjement.
ØRJAN DEISZ