70 personer har jobbet i syv år for å restaurere Tyssedal kraftstasjon. Prosjektet startet da stasjonen ble fredet i 20000. Stasjonen som ble påbegynt i 1906 hadde da stått til forfalls, siden kraftproduksjonen stanset i 1989.

Ved den offisielle åpningen i dag, deltok blant andre Lars Klevstrand, Helge Jordal og Åse Kleveland.

Markeringen foregikk på Lilletopp med utsikt over Sørfjorden av Hardangerfjorden.

Første av ti anlegg

Tyssedal er det første av ti større industrianlegg som restaureres i hele landet, som et ledd i ta vare på Norges nære industrihistorie.

Kraftstasjonen vurderes som så spesiell, at Riksantikvaren anbefaler at Norge sender en felles søknad om å få Odda, Tyssedal og Rjukan på FNs verdensarvliste for kulturminner. Miljøvernministeren avslørte nyheten

Formelt skal verdensarvsaken nå til en grundig behandling i Miljøverndepartementet før statsråden avgir sin endelige innstilling, men Riksantikvaren er den viktigste faginstansen i saken.

Folkeavstemning

Befolkningen i Odda får også muligheten til å si sitt om en eventuell verdensarvstatus. På dagen for kommune— og fylkestingsvalget, 10. september, kan de også si ja eller nei til om de ønsker at smelteverket skal være en del av verdensarvprosessen.

Bjørnøy vil ikke si hvilke konsekvenser et eventuelt nei får, men sier til Haugesunds Avis at resultatet av en folkeavstemning vil ha betydning, og at en norsk verdensarvsøknad forutsetter lokalt engasjement.

LILLETOPP: Lars Klevstrand, Helge Jordal og Åse Kleveland med på åpningen.
Marita Aarekol (MMS)
ÅPNET: Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpnet restaurerte Tyssedal kraftstasjon.
Marita Aarekol (MMS)