– Tre tjenestemenn kan gjerne bli sittende tre-fire timer og vente borte på Legevakten, sier visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

Han visste ikke at arrestlege-saken fortsatt lever i det politiske systemet.

– Dette er jo en gammel sak som jeg trodde vi hadde fått endelig avslag på.

– Men for all del: Hvis kommunen vil betale for en lege i politiarresten, skal ikke vi sette oss på bakbena. Vi har i hvert fall ikke råd til å betale det selv.

Visepolitimesteren mener det er innlysende at en lege som kan vurdere berusede personer i selve arresten, vil frigi politi til å bekjempe kriminalitet.

– På den annen side vil ikke en arrestlege løse vårt grunnleggende problem når det gjelder berusede personer.

Visepolitimesteren sier politiet, «av en eller annen grunn», har fått hovedansvaret for offentlig beruselse.

– Sånn skal det ikke være. Kommune og helsevesen har også et ansvar.

I høst har bergenspolitiet strammet inn i forhold til flatfyll.

– De tilfellene kjører vi nå til Legevakten og lar det bli med det.

– Vi skal fortsatt ta oss berusede som kan være til skade for andre, eller for eksempel truer med å hoppe utfor en bro. Men de som bare er overstadig beruset, og kan bli syke av den grunn, lar vi nå helsevesenet ta seg av.

Nilsen forteller at det er nedsatt en arbeidsgruppe for å avklare ansvaret for berusede personer i det offentlige rom. I gruppen sitter både Bergen kommune, Helse Bergen og politiet.