• Bergen er en ja-kommune for dem som vil fylle sentrum med biler.- Bergen er en nei-kommune for dem som strever med luftveislidelser.

Dette er Tom Skauges knusende dom over tiltakspakken mot luftforurensning og mer miljøvennlig trafikk fra byråd Lisbeth Iversen.

— Det finnes eksempelvis ingen strakstiltak mot luftforurensning i Bergen denne vinteren. Tiltak som har vært vedtatt tidligere skal nå ut til ny høring, og tiltak for kollektivtrafikken er listet opp i en lite realistisk søknad om belønningsmidler, sier Tom Skauge. Han har ikke mye til overs for den rolle Lisbeth Iversens parti, KrF, nå spiller i kampen for et bedre miljø i Bergen.

— La oss bare ta et titt på det som Kristelig Folkeparti var med på å forhandle frem av miljøtiltak for budsjettåret 2003. Det fremgår av budsjettforliket, der også SV var med, sier Skauge og regner opp:

  • Utredning om bybane byggetrinn 2 og utredning av trolleybuss gjennom Løvstakktunnelen.
  • Barnetakst på enkeltbillett på dager med høy luftforurensning.
  • Beredskap i busselskapene for tiltak ved høy luftforurensning.
  • Forsering av vedtatte planer om gang- og sykkelveier.
  • Start i arbeidet med kommunedelplan for Arna stasjon med tanke på et spor nr. 2 gjennom Ulriken.
  • Plan for å opprette maks 500 nye parkeringsplasser i sentrum, i tråd med bystyrets vedtak.
  • Sammenhengende kollektivfelt med lysprioritert gjennomkjøring i kryss.

— Noe av dette er riktignok delvis gjennomført, men for de aller fleste punktene har lite eller ingenting skjedd. Kristelig Folkeparti hører derfor hjemme i den politiske skammekroken etter ha gjort knefall for Høyre og Fremskrittspartiet, sier Tom Skauge.