• Jeg har tror ikke lenger at drapet på Eileen Gullaksen blir oppklart, sier hennes beste venninne. Hun reagerer på det hun opplever som grov mistenkeliggjøring fra tyrkisk politi.

— Jeg snakker gjerne med tyrkisk politi og har intet å skjule, understreker Eileen Gullaksens venninne.- Å antyde at jeg ikke ønsker å gjøre alt som står i min makt for å hjelpe til for å få oppklart drapet på min beste venninne, er en forferdelig anklage, sier hun.Et av ryktene som er fremsatt er at hun og Eileen var observert ute på restaurant før drapet. Tyrkisk politi har spurt hvorfor dette ikke har kommet fram i avhørene.- Det er fordi dette ikke er tilfelle. Vi var ikke på «heisatur», men på behandlingsreise etter lengre tids sykdom. Vi hadde valgt helt andre steder å reise til, hvis dette var en forlystelsestur, sier venninnen bestemt. Skjuler ingen ting Dette er første gang hun forteller sin historie til pressen - over to år etter at Meland-kvinnen Eileen Gullaksen (47) ble voldtatt og drept like ved kurstedet Balcova Termal i Izmir, Tyrkia, 19. April 1999.- Jeg vil gå ut i pressen for å redegjøre for de faktiske forhold i saken, sier venninnen til Bergens Tidende.Tyrkisk politi ønsker nye avhør av henne. De har mistanke om at hun skjuler avgjørende informasjon om hva som skjedde før drapet. Det har gått rykter om at venninne var «lettlivet». Dette blir kontant og kategorisk avvist av venninnen.- Både jeg og Eileen har blitt grovt mistenkeliggjort. Det har vært en ensidig vinkling fra tyrkisk politi og presse. Jeg føler meg som en brikke i et spill, der det virker som om tyrkisk politi skylder på meg for å gi inntrykk av at saken kan oppklares. - Jeg har full forståelse for at mitt vitneutsagn blir ansett som viktig i etterforskningen. Men jeg har sagt det jeg vet, understreker hun. Ville til Tyrkia Like etter drapet på Eileen satt hun i avhør hos tyrkisk politi og redegjorde for oppholdet ved kurstedet, dag for dag.Etter at hun kom hjem i 1999 har hun svart på alle henvendelser fra Tyrkia, via lokalt norsk politi. Tyrkerne ville like etter hjemkomsten at hun igjen skulle reise til Tyrkia, for nye avhør. Venninnen maktet imidlertid ikke å dra ned igjen så kort tid etter den dramatiske hendelsen. I august 1999 sendte hun et brev der hun sa seg villig til å reise. Men hun krevde å få med seg en norsk polititjenestemann. - Dette fordi jeg følte meg utrygg etter den ubehagelige vinklingen jeg følte saken hadde tatt fra tyrkisk politi sin side, påpeker venninnen. Svar etter seks måneder Prosessen etter dette har tatt svært lang tid, fordi tyrkerne har vært så trege med å svare. Det endte med at kravet om norsk politibistand ble ikke innfridd.- Det gjorde meg enda mer skeptisk til motivene og etterforskningen i saken. Hos norske Kripos, som har ansvaret for internasjonal politikontakt gjennom Interpol, fikk jeg forklart at Jandarma (tyrkisk halvmilitært politi) ikke ønsket å ha norsk politi med, fordi det da ville bli for mange personer tilstede under avhøret, sier venninnen og rister oppgitt på hodet. Invitert til Norge Det føles frustrerende og urettferdig at norsk politi ikke får være med på etterforskningen. - Det gjelder jo en norsk statsborger, påpeker venninnen.Men norsk politi har ingen myndighet i Tyrkia Venninnen bestemte seg for ikke å reise til Tyrkia. Hun bad igjen tyrkisk politi komme til Norge - slik hun hadde gjort allerede i august 1999.I vår rettet så Jandarma endelig en henvendelse til norsk politi med ønske om avhør av venninnen, i Norge. Det ble raskt gitt klarsignal. Siden har det vært taust. Tviler på tyrkisk politi - Hvorfor går det så lang tid, hvis tyrkisk politi virkelig tror saken kan løses dersom de avhører meg på nytt? Antakelig har politiet ikke klart å finne ut noe, men prøver å gi inntrykk av det motsatte - av prestisjehensyn, sier venninnen til Bergens Tidende.- Jeg håper nå at tyrkisk politi kommer til Norge. Jeg trodde i utgangspunktet at jeg skulle være en samarbeidspartner og at vårt felles mål var å få oppklart drapet på Eileen. Derfor håper jeg på en konstruktive dialog, og forhåpentligvis en videre utvikling i saken. Men utfra det jeg har observert av etterforskning fra tyrkisk politis side, har jeg dessverre ikke lenger tro på at drapet blir oppklart, sier venninnen til Bergens Tidende.