OVE ARNE OLDERKJÆR

Stord

— Eg er veldig skuffa. Det er ikkje plassert ansvar nokon stad. Eg synest det er skammeleg av Oslo kommune å ikkje ta ansvar for dødsfallet, seier Marit Grødem til Bergens Tidende.

— Det kom jo fram i rettssaka alt som blei gjort gale i brannvesenet den kvelden. Det var heilt tydeleg at dei burde ha fått Irlin ut, seier 59-åringen frå Stord som i slutten av mars følgde rettssaka i Oslo saman med den andre dottera si, Merete (28) og advokaten sin, Frode Sulland.

Irlin Hunstad Grødem omkom, 27 år gammal i brannen i Selvbyggerveien 8 på Årvoll i Oslo 8.august 1998 fordi ingen røykdykkar kom for å henta henne slik ho var lova. Ho var i kontakt med alarmsentralen og sa tydeleg frå om kvar ho var i loftsleiligheten. Irlin fekk beskjed tilbake om at ho skulle bli verande i påvente av røykdykkar.

Kritikkverdig og aktlaust

Røykdykkarane kom aldri til Stord-kvinna sitt husvære fordi ho var blitt forveksla med ein mann i huset som hadde kome seg ut. Brannmannskapa trudde han var personen som hadde ringt alarmsentralen.

Oslo tingrett meiner at brannmannskapa i Oslo gjorde ein fullverdig innsats på brannstaden. Det var operatørane på alarmsentralen som ifølgje retten handla kritikkverdig og aktlaust då dei tok imot og vidareformidla brannmeldingar. Dersom opplysningane hadde kome fram til brannmannskapa tidlegare, er det likevel lite sannsynleg at Irlin Hunstad Grødem kunne vore redda, konkluderer retten.

Retten avviser både påtalemakta sitt krav om ein million kroner i føretaksstraff mot Oslo kommune og Marit Grødem sitt krav om oppreisning på 150.000 kroner. Ho får dekka sakskostnadene sine med 213.000 kroner.

— Det er hårreisande at det ikkje er grunnlag for oppreisning i denne saka, seier Marit Grødem, som vil drøfta med advokat Frode Sulland om dommen skal ankast.

Ein liten siger

— Ein siger i dette nederlaget er den mediedekkinga som saka har fått. I rettssaka sa brannsjefen i Oslo at brannvesen i inn- og utland hadde drøfta denne brannen, og det synest eg er flott, seier Grødem.

— Dette er klart ei prinsippsak. Håpet er at alle brannvesen etablerer rutinar som gjer at slikt som dette ikkje skal skje på ny. Rettssaka i Oslo viste dessverre at ikkje særleg mykje var endra der etterpå, seier Marit Grødem.

Irlin Hunstad Grødems mor føler seg makteslaus i kampen mot overmakta. Heller ikkje då det tidlegare blei teke ut sikting mot brannsjefen og branntroppen i Oslo, førte hennar ønskje om ansvarsplassering fram. Saka blei lagt bort.

Irlins fortvila samtale

I Oslo tingrett fekk Marit Grødem høyra opptaket av dottera sin samtale med alarmsentralen i Oslo like før ho omkom i brannen. Samtalen varte i 44 sekundar og gjekk ifølgje Aftenposten slik:

— Det brenner, jeg er i tredje etasje og kommer ikke ut! Det brenner i første og andre etasje og jeg er innestengt!

— Er dette Selvbyggerveien 8?

— Jaa...

— Ja, vi er på vei oppover til dere, så vi skal gi beskjed til gutta, men du må holde dører og vinduer lukket.

— Ja, ok, men skal jeg være med inn i leiligheten?

— Det kan du gjøre, så skal jeg si fra til gutta.

— Ja, for jeg er øverst i tredje etasje.

— Øverst i tredje etasje?

— Ja!

— Og der kommer vi frem med stigen?

— Ja, og det er flammer over alt, og så eksploderer øyeblikkelig vinduet!

— Ja, ta og hold deg unna vinduene.

— Ok, greit.

Deretter blir lina broten. Først ein time seinare blei Irlin Hunstad Grødem funnen då brannmannskap skar seg gjennom taket. Då var ho omkomen av kolosforgifting.