— Utspillet er veldig gledelig. Det er bra at noen i Arbeiderpartiet har betenkeligheter med å bygge skinnegående bybane, sier komitileder i bygningsrådet Monica Mæland (H).

Da Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø ble behandlet i bystyret hadde Høyre inngått forlik med Arbeiderpartiet. Forliket innebærer at bybane og ringvei vest sidestilles. Høyre ønsket primært "bybane på hjul" og ser med utspillet fra Grung sitt snitt til å ta frem bussplanene.- Det er veldig positivt at noen tør å si noe om kostnadene. Jeg tror det er bedre å bygge en bussbane, enn et skinnegående system. For det første er det billigere og for det andre er det lettere å koble flere bydeler til systemet, sier Mæland.

Hun tror ikke en debatt i Bergen om bybane forkludrer mulighetene til å hente penger fra staten.- Det viktigste er at Stortinget innser at storbyene trenger penger for å gi et godt kollektivtilbud og snu den negative trenden der flere og flere bruker egen bil, sier Mæland.