• Jeg vil ikke uten videre anbefale klientene mine å gå til utlandet for en DNA-sjekk av barnet i en farskapssak når moren nekter. Men denne saken fra Follo er en spennende vri, og noe helt nytt her i landet, sier advokat Leon Larsen i advokatfirmaet Judicium til Bergens Tidende.

Larsen har de siste årene hatt fire farskapssaker. I noen av disse sakene er mannen bekreftet som far, i andre er han utelukket.— Jeg vil først lese dommen der Børge Randal via DNA-test i USA har fått farskapssaken sin avgjort i en norsk domstol, før jeg vil gi ytterligere kommentarer. Det er viktig å se hva dommerne har godtatt og hvordan dette har foregått rent praktisk, sier han.- I øyeblikket har jeg ingen farskapssaker sier Larsen som i tre av sine fire siste farskapssaker har fått morens godkjenning på at blodprøve kunne tas av barnet.