22. desember går Wegner av som sjef for politiet i Bergen. Helt på tampen engasjerer han seg i innvandringspolitikken i et intervju med Dagbladet.

— Jeg mener politikerne bør spørre seg om norsk utlendingspolitikk bør sees i en litt tettere sammenheng med narkotikapolitikken enn det som hittil er gjort, sier Wegner.

- Øker faren

Utlendingspolitikken kan tenkes å virke inn på narkotikaproblemet, mener han.

— Innvandringen øker faren for at vi får mer narkotika inn i landet. Vi må være mer oppmerksomme på slike uønskede sidevirkninger av den utlendingspolitikk som føres. Det er ingen tilfeldighet at flertallet av dem som fører narkotika inn i landet, ikke er nordmenn, men utlendinger, sier politimesteren.

Vil ikke bremse innvandringen

Han vil likevel ikke gå inn for mindre innvandring til Norge.

— Nei, jeg har ingen spesielle ønsker om det. Men vi bør bli flinkere til å tilrettelegge slik at utlendingene lettere og raskere kan tilpasse seg det norske samfunnet. Like viktig er det at utlendingene blir tydelig forklart hva som forventes av dem med hensyn til handlinger og holdninger dersom de vil ha en harmonisk livssituasjon i Norge, sier han til Dagbladet.

Lykkejegere

Wegner sier videre at vi må bli flinkere til å skille mellom reelle asylsøkere og lykkejegere. Å øke straffene for narkotikakriminalitet, har han imidlertid ingen tro på.

— Jeg tror oppmerksomheten må rettes mot kapitalkreftene som står bak, sier han.