• Innvandrere har ofte et langt mer konservativt kvinnesyn enn norske menn, sier professor i psykiatri, Berthold Grünfeld til Bergens Tidende.

Like før den 40-årige palestineren meide ned samboeren og sin egen baby i Olsvikåsen, skal naboer ha hørt voldsom krangel. — Jeg kjenner ikke foranledningen for denne saken, og kan derfor ikke kommentere den nærmere. Men slike blandingsforhold, der en av partene er av fremmedkulturell bakgrunn, innebærer alltid en større belastning og påkjenning for forholdet, sier Grünfeld. Kvinnesyn Grünfeld presiserer at denne type voldssaker bør ses i sammenheng med gjerningsmannens individuelle bakgrunn. - Det er vanskelig å si at innvandrere lettere tyr til vold i familiesammenhenger enn andre. Men fremmedkulturelle innvandrere har ofte et mer konservativt kvinnesyn. Grünfeld sier videre at kvinnesynet ofte bunner i at mannen skal skaffe midler til familiens utkomme, mens kvinnens plass er i hjemmet. - Dette kan lett skape samlivskonflikter og gi grobunn for sjalusi, aggressivitet og vold, sier Grünfeld.- Vi må ikke lukke øynene for dette, sier han. Ingen statistikk - Vi har ikke noe statistisk grunnlag for å slå fast at innvandrere er mer voldelige i familiesammenhenger enn andre, sier professor i sosialantropologi Unni Vikan til Bergens Tidende.- Det vi vet er at ekteskap med etnisk norske og personer med fremmedkulturell bakgrunn har større sjanse for å ende i skilsmisse. Det viser undersøkelser som Statistisk sentralbyrå har gjort, sier Vikan. Vikan er av samme oppfatning som Grünfeld om at kvinnesynet til enkelte innvandrere ofte kan skape grobunn for konflikter. - Blant palestinere og flere etniske minoriteter er det nok en del kvinner som må underordne seg mannen, sier Vikan. - Likevel er jeg overbevist om at det ikke er noen palestinerne som vil forsvare en slik redselsfull handling som det den 40-årige palestineren gjorde mot sin samboer, uansett hvilket motiv han skulle ha, sier sosialantropologen Unni Vikan.