To tidligere elever og innsatte forteller om mangel på informasjon om undervisningen Dagskolen tilbyr.

— Jeg spurte om steder der man kan få hjelp til utdanning, men i fengselet sa de at det ikke fantes noe. Jeg hadde rusproblemer og visste at jeg ikke ville fungere på en vanlig skole.

Den tidligere dagskoleeleven som forteller dette, er nå over halvveis i bachelorutdanningen sin på Høgskolen. Han sikter videre mot masterstudier. Med tanke på senere jobbsøking, ønsker han ikke å stå frem med navn.

Bachelorstudenten forteller at det var helt tilfeldig at han fikk vite om tilbudet, da han på et venteværelse i fengselet kom i snakk med Trond Lygre i Dagskolen.

Også en annen elev ved Dagskolen forteller om lignende erfaringer.

— Fengselet motarbeider Dagskolen på den måten at de aldri nevner tilbudet. Da jeg prøvde å finne et sted å gå på skole, ble Dagskolen nevnt helt til sist, som en nødløsning.

Føler seg motarbeidet

— Vi hadde et felles prosjekt med fengselsundervisningen frem til høsten 2006. Men det ble avbrutt helt uten grunner etter et par måneder med god dialog, sier Lygre.

I dag skal den videre skjebnen til Dagskolen behandles i Opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune, før den går videre til fylkesutvalget på torsdag. Slik innstillingen nå står, går det mot nedleggelse i sin nåværende form.

Tilbudet skal flyttes til Åsane videregående skole som i dag har ansvar for fengselsundervisningen.

Ett av argumentene for å legge ned Dagskolen er at hovedmålgruppen ikke blir nådd i tilstrekkelig grad, altså at det ikke rekrutteres mange nok fra fengselet til skolen. I Bergen er flertallet av elevene søkt inn fra NAV og sosialkontor, til forskjell fra de andre dagskolene rundt om i landet, der storparten blir søkt inn fra fengsel og friomsorg.

— Hvordan kan vi få søkere når søkerne ikke kjenner til oss?, spør Trond Lygre retorisk.

- Bommer på målgruppen

Rektor Egil Hovda ved Åsane videregående skole legger ikke skjul på at samarbeidet mellom de to enhetene ikke har vært det beste. Men Hovda mener de hele tiden har vært åpne for et samarbeid. Han kjenner ikke igjen i beskrivelsene om manglende informasjon om Dagskolen i fengselet.

— Jeg kan ikke sverge på at alle har fått informasjon om Dagskolen. Men i hovedsak har vi opplyst om tilbudet, sier Hovda.

— Vi har tvert imot lagt opp til at de ved Dagskolen selv kan komme og ut og informere om tilbudet deres. Dørene har stått åpne for dem, men de har ikke prioritert å møte opp.

Rektoren mener derimot at Dagskolen bommer på sitt tilbud til de innsatte. Mens Dagskolen tilbyr opplæring i allmenn studiekompetanse, er det yrkesfagene som er etterspurt fra dem som kommer ut fra fengselet.

— De som trenger allmennfaglig utdanning får det i fengselet. Når Dagskolen ikke har søkere fra fengselet må de legge om tilbudet, sier Hovda.

STØTTEKONSERT: Metallbandet Broken Silence spilte i går til støtte for Dagskolen.
Høvik, Tor