To unge menn er siktet etter at Jon Egil Sleire (39) ble påkjørt og fikk leggen knust. Det gjelder føreren på 22 år, og den nå 20 år gamle kameraten som også satt i bilen. Begge har erkjent at de drakk før de kjørte.

SE VÅRT STORE ULYKKESKART FRA «DØDEN PÅ VEIENE»

Stakk av

De kjørte videre uten å hjelpe etter påkjørselen den 10. september i fjor. Men vitner fikk tak i registreringsnummeret på bilen de kjørte. Det gjorde at begge mennene ble sirklet inn og pågrepet dagen etter.

Jeg ønsker de får en hard straff. Jeg er ikke noe bedre menneske enn det

Jon Egil Sleire om mennene i bilen

Politiadvokat Kristin Harstad er påtaleansvarlig for saken i bergenspolitiet. I løpet av de nærmeste dagene vil hun sende sin innstilling i saken til statsadvokaten, som så avgjør tiltalespørsmålet.

Hvis det tas ut tiltale, vil rettssaken sannsynligvis bli avviklet i løpet av året.

— Store konsekvenser

— Generelt er det alvorlig når man kjører på en fotgjenger. Ved alvorlig personskade er det generelle utgangspunktet at det reageres med ubetinget fengsel, sier Harstad.

— I denne saken har påkjørselen fått store konsekvenser for en helt tilfeldig fotgjenger.

«... forvolder betydelig skade»

Sjåføren og passasjeren er begge mistenkte for overtredelse av straffelovens paragraf 238, som lyder slik: «Den som uaktsomt ved bruk av våpen, ved motorvogn eller på annen måte forvolder betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.»

Påkjørselen har fått store konsekvenser for en helt tilfeldig fotgjenger

Politiadvokat Kristin Harstad

— I tillegg er Vegtrafikklovens paragraf 12 noe vi ser som en aktuell bestemmelse i denne saken. Den handler om plikten til å stanse og hjelpe personer som er skadet i trafikkuhell, sier Harstad.

- Snudd opp-ned

Hun vil ikke kommentere om de to mennene har erkjent straffskyld. Ifølge henne vil forsvarere bli oppnevnt i forkant av en eventuell hovedforhandling.

Jon Egil Sleires bistandsadvokat, den Oslo-baserte advokaten Jan Inge Thesen, kaller det en «stygg sak». Han er ikke i tvil om at det vil bli tatt ut tiltale.

— Det er promille og de stikker av. Det lå beinrester igjen i gaten etter påkjørselen, og min klient måtte amputere foten under kneet. Han og hans nærmeste har fått livet snudd ganske opp-ned etter dette, sier Thesen.

Oppreisning

Mens det store erstatningsoppgjøret for Sleires vedkommende vil komme fra forsikringsselskapet, blir bistandsadvokatens viktigste rolle å prosedere den såkalte oppreisningserstatningen.

Han og hans nærmeste har fått livet snudd ganske opp-ned etter dette

Jan Inge Thesen, bistandsadvokat for Jon Egil Sleire

— Sett med vanlige folks øyne blir slike erstatninger sjelden særlig høye. Selv om dette er en svært alvorlig sak, tror jeg oppreisningskravet vil havne på et sted mellom 75.000 og 150.00, sier Thesen.

Gruer seg

Offeret selv, 39 år gamle Jon Egil, sier han gruer seg til eventuelt å møte de to mennene i rettssalen.

— Jeg ønsker de får en hard straff. Jeg er ikke noe bedre menneske enn det.