Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er bekymret over situasjonen i hjembyen. Hun oppfordrer Bergen kommune til å innføre tiltak som faktisk virker, for å få ned luftforurensningen.

— Datokjøring virket da det ble innført sist vinter. Jeg tror de fleste bergensere vil ta ansvar dersom kommunen setter i verk et slikt tiltak igjen, sier hun.

Hun understreker likevel at hun er enig med klimabyråd Lisbeth Iversen (KrF) i at man også trenger langsiktige tiltak.

— Men like fullt er man avhengig av å innføre kortsiktige og effektive tiltak dersom forurensningen i byen blir svært høy, sier statsråden.

Hun mener at politikerne må være forberedt på å fatte upopulære avgjørelser.

— Så høy luftforurensning skaper store problemer for alle med luftveisproblemer, og barn er særlig utsatt. Dette handler altså om folks helse, sier Strøm-Erichsen.

Hva mener du Bergen kommune bør gjøre?

— Jeg skal ikke fortelle kommunen hva de skal gjøre. Jeg stoler på at byrådet er sitt ansvar bevisst, og gjør de riktige vurderingene av situasjonen, sier helseministeren.

Innkaller til krisemøte

Søndag kveld var byrådsleder Monica Mæland og byråd Lisbeth Iversen med flere i møte for å diskutere hva som skal gjøres i forhold til luftkvaliteten i sentrum.

— Vi har diskutert situasjonen og innfører ingen tiltak fra i morgen. Vi har valgt å invitere samarbeidsgruppen til et møte klokken 12 mandag, sier konstituert informasjonsdirektør i Bergen kommune, Elisabeth Farstad til bt.no.

Bergen kommune inviterer samarbeidsgruppen for å vurdere eventuelle tiltak mot luftforurensingen i Bergensdalen og særlig rundt Danmarks plass. Gruppen består av Hordaland fylkeskommune, Skyss, politiet og Statens vegvesen i tillegg til Bergen kommune.

— Vi følger fortsatt situasjonen fra time til time, og vi konstaterer at luften til tider kan gi problemer for mennesker med luftveisplager. Vi konstaterer også at situasjonen heldigvis er langt fra så alvorlig som den var i januar, da vi hadde overskridelser på NO2 som var dobbelt så høye som grenseverdiene, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding søndag kveld.

Diskuterer tiltak

Bergen kommune er forurensingsmyndighet, men har ikke myndighet til å iverksette de fleste aktuelle tiltakene som ble satt i verk i vinter. Tiltak som ble iverksatt i januar og februar 2010, var ekstra ekspressbusser, utvidet innfartsparkering, sambruksfelt på tre innfartsårer og parkeringsrestriksjoner i sentrum og på Danmarks plass.

— Etter hvert fikk vi også en midlertidig forskrift som ga oss anledning til å innføre par- og oddetallskjøring etter helselovgivningen. Det er overskridelser i NO2-målingene som utløser plikt til å iverksette datokjøring etter helseloven, og vi har ikke hatt overskridelser av grenseverdien for NO2 nå i høst, fortsetter Mæland.

Hun understreker også at politiet fortsatt ikke har fått fullmakt til å håndheve datokjøringen etter vegtrafikkloven.

- Bruk politiet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier at politiet kan sanksjonere mot bilister som bryter datokjøringsreglene i Bergen.

— Jeg vil anbefale Bergen kommune å ta kontakt med politimesteren i Hordaland for å få nærmere beskrevet hvilke muligheter politiet har, sier Kleppa.

Hun sier at det 15. oktober ble vedtatt en kongelig resolusjon som gir anledning til å innføre datokjøring i Bergen.

Sjekket i helgen

  • Dette vil være etter veitrafikkloven, og ikke etter kommunehelsetjenesteloven som var hjemmelsgrunnlaget forrige vinter. Tar Bergen kontakt med oss i departementet, så skal vi være raske med å behandle en slik henvendelse, sier samferdselsministeren.

I helgen opplyste Bergen kommune at politiet fortsatt ikke hadde anledning til å bøtelegge bilistene dersom datokjøring ble innført.

Kleppa sier at hun har sjekket opp i dette i løpet av helgen. Tilbakemeldingen hun har fått fra politiet er at de kan bruke sanksjoner mot bilistene når datokjøring faktisk er hjemlet i veitrafikkloven.

— Dette var en hjemmel vi ønsket å få på plass nettopp for å kunne hjelpe Bergen i vinter, sier Kleppa.

Vil ha flere busser

— Å innføre forbud mot å kjøre bil, er et svært drastisk tiltak som vi ikke kan innføre uten at våre innbyggere har reelle alternativer. Derfor må vi ha andre tiltak på plass som gir disse alternativene, selv om de isolert sett ikke har noen effekt, sier byråd for byutvikling, klima og miljø Lisbeth Iversen.

Hun mener at ekstra busser i rushtiden er viktitg for at befolkningen skal ha reelle valgmuligheter. Derfor vil byrådet rette en henvendelse til statlige myndigheter om å øke kollektivbevilgningene til Hordaland fylkeskommune, slik at det blir mulig å få flere busser som en permanent ordning.

-Vi vil også rette en ny henvendelse til departementet om å få opprette et prøveprosjekt som lavutslippssone. Det vil kunne redusere de helseskadelige NO2-utslippene til halvparten, sier Iversen.

Ser du at lokket har lagt seg der du bor, send MMS til 2211, eller mail på 2211@bt.no

Hva synes du bør gjøres? Si din mening i kommentarfeltet under.