Myrseth sier at de nå avventer om mannen blir dømt og om det er lærdom å trekke i dommen.

— Vi kommer til å se om det er noe annet vi kunne ha gjort. Vi avventer til en eventuell dom foreligger, sier domprosten.

- Men mannen fikk en ny sjanse etter å ha vært ute av menigheten?

— Ja, det ble kjent at han hadde et kjæresteforhold til en jente. Vi ønsker ikke at ungdomsledere skal ha et forhold til de som de er ledere for. Derfor ble han fratatt de lederverv han hadde, og sluttet. Det er et sterkt fokus på at det ikke skal være forhold mellom ledere og andre i menigheten.

- Jenten var 15 og han 18?

— Det var ingenting som skulle tilsi at det var noe ulovlig ved forholdet. Derfor ga vi ham en ny sjanse. Jeg beklager sterkt at det endte med tiltale i en ny sak. Kirken har et sterkt fokus på at slikt ikke skal skje. Vi beklager saken, den er tragisk og vi skulle ønske at dette var ugjort.

— Flere foreldre mener at menigheten var opptatt av å holde saken, som endte med tiltale, skjult for omverden. De sier barn ble kalt inn til møte uten at de ble informert?

— Det er ikke vår oppfatning. Menigheten forsøkte å håndtere saken etter beste evne. Det var aldri noe forsøk på å holde noe skjult, svarer Myrseth.

Han avviser også at det har vært kjent i menigheten at ungdomslederen kjøpte alkohol til yngre.

— Det hadde selvsagt blitt slått ned på. Menigheten var ikke kjent med dette.

Myrseth sier han ikke kjenner til at mindreårige barn skal ha blitt kalt inn til møte med prestene i menigheten, eller at de skal ha fått beskjed om å ikke si noe om saken.

— Det er ukjent for meg. Da saken kom for dagen, gjorde menigheten det som den mente var best ut fra situasjonen.

Domprost Jan Otto Myrseth