• Jeg er redd vårt system ikke kan beskytte henne, sier advokat Kari Hjortås.

Hun var bistandsadvokat for den 33 år gamle kvinnen, og er ikke i tvil om at klienten lever farlig.

— Ingenting stopper denne mannen. Det er fortvilende å se at kvinnen ikke kan beskyttes, sier Hjortås.

Også Bergen tingrett konkluderer med at det er fare for gjentakelse. I dommen heter det at kvinnen lever i reell frykt for flere voldshandlinger.

— Tiltalte har et tradisjonelt muslimsk kvinnesyn. Han mener at kvinnen skal holde seg hjemme, passe barna, og finne seg i den behandling hun får. En skilsmisse vil han ikke godta.

— Hva kan gjøres for kvinnen?

— Jeg vet ikke. Han kunne ikke ilegges sikringsstraff. Dermed er det fritt frem når han slipper ut. Rettsvesenet kan jo ikke sende ham til Svalbard heller, sier Hjortås.

Påtalemyndigheten er glad mannen fikk en streng straff.

— Den er et viktig signal til muslimske miljøer om at et slikt kvinnesyn ikke vil bli akseptert i Norge.

Det sier politiinspektør Bjørg Kveldstad. Hun var aktor i saken, og ser voldsutøvelsen i sammenheng med 51-åringens kulturelle bakgrunn.

— Jeg vil understreke at familievold i høyeste grad også forekommer i norske hjem, ikke bare i innvandrermiljøene. I denne konkrete saken møtte man imidlertid en helt annen kultur. Tiltalte var mer opptatt av ærekrenkelser enn selve voldsutøvelsen. Han og andre vitner forfektet et skremmende kvinnesyn.

Kveldstad la ned påstand om 10 måneders ubetinget fengsel for mannen, og fikk rettens medhold. I tillegg må mannen betale 30.000 kroer i erstatning

51-åringens forsvarer, advokat Tor Martin Birkeland, hadde i går kveld ikke lest dommen, og ville derfor ikke gi noen kommentar.