– Ingen skal beskyttes, og ingenting skal skjules. Granskingsrapporten vil bli grundig behandlet, sier gjenvalgt president Lars Hellandsjø (39).

Han bekrefter at granskingsrapporten vil være første punkt på dagsordenen for selskapets styre.

Det nye sentralstyret konstituerer seg med presidenten i spissen søndag, få minutter etter at landsmøtet er avsluttet med debatt og vedtak om nye etiske retningslinjer for Redningsselskapet.

Avviser Hellandsjø avviser blankt at rapporten ville fått en grundigere behandling dersom tidligere sentralstyremedlem Gunnar Knutsen hadde gått seirende ut av kampvoteringen om presidentvervet i Redningsselskapet.

– Jeg hører Gunnar Knudsen mener det. En mer selvmotsigende påstand har jeg knapt hørt. Knudsen var selv medlem av det sentralstyret som blir kritisert i granskingsrapporten. Det nye sentralstyret har ingenting å frykte. Vi er interessert i å ta fatt i saken, sier Hellandsjø til NTB.

Kan avgjøre Redningsselskapets president sier han er klar over at måten rapporten blir håndtert på, kan bli avgjørende for Redningsselskapets muligheter til å bygge opp ny tillit i befolkningen.

– Jeg ønsker mest mulig åpenhet om rapporten. Men hensynet til personvern skal ivaretas. Vi vil nå drøfte hvem som skal ha en rolle i den videre behandlingen av saken, sier Hellandsjø, som legger til at rapporten må kvalitetssikres.

Ekstern ekspertise Etter det NTB får vite fra annet hold i Redningsselskapet, kan det bli aktuelt for sentralstyret å trekke inn ekstern ekspertise i arbeidet med rapporten.

Et nytt landsmøtevalgt kontrollutvalg i Redningsselskapet – opprettet for å ivareta det nedlagte landsrådets kontrollfunksjon – kan også få en rolle i arbeidet med granskingsrapporten.

– Jeg tror det blir høst før vi er ferdig med rapporten, sier Hellandsjø.

SCANPIX