— Etterforskningen gir ingen indikasjoner på det. Dette fremstår som et enkeltstående tilfelle, sier Smørdal til BT. Han roser politiet for å ha tatt saken på alvor etter at den ble kjent, ikke minst ved at forelegget på 30.000 kroner ikke ble påkjært.