Les svaret fra Helse Bergen:

Fra 2005 til 2010 tok ingen ansvar for behandlingen av den alvorlig psykisk syke 36-åringen. Dermed fikk han slutte med medisiner uten at noen grep inn.

Det kommer frem i tilsynsrapporten fra Helsetilsynet etter drapet på Askøy i september i fjor. Tilsynet konkluderer med at Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) har brutt loven.

36-åringen har innrømmet at han drepte sin mor Jorunn Marie Knutsen (61) med kniv.

Både mannens forsvarer og søsken kritiserte kort tid etter drapet oppfølgingen 36-åringen har fått, og Fylkeslegen i Hordaland besluttet derfor å gjennomføre tilsyn med behandlingen av 36-åringen.

Slet som tenåring I tilsynsrapporten kommer det frem at 36-åringen allerede som tenåring begynte å slite psykisk.

Fra 2001 ble han fulgt tett opp av Fjell rehabiliteringspoliklinikk, som siden har skiftet navn til Øyane DPS.

Helsetilsynet mener behandlingen og oppfølgingen 36-åringen fikk her frem til 2005 var forsvarlig.

Men etter at en overlege sluttet ved senteret, har mannen ifølge tilsynet vært utsatt for alvorlig svikt gjennom fem år.

Etter at overlegen sluttet, var en psykiatrisk sykepleier mannens behandlerkontakt. Helsetilsynet har ikke klart å finne hvilken lege som har stått ansvarlig for mannens medisinering.

Dette skal også ha vært uklart for sykepleieren som var 36-åringens faste kontakt.

Ansatte ved senteret har fortalt at de trodde mannens fastlege var ansvarlig for medisineringen av pasienten.

Dette finnes det imidlertid ingen dokumentasjon på, noe fastlegen har bekreftet overfor tilsynet.

Ønsket ikke flere timer 36-åringen begynte han å redusere og etter hvert droppe å ta medisinene som ble oppfattet som en hjørnestein i behandlingen hans.

For pasienter som går på legemidler på grunn av psykisk sykdom er jevnlig kontakt med psykiater viktig, påpeker Helsetilsynet. Spesielt burde 36-åringen fått oppfølging fra psykiater da han sluttet å ta medisinene sine, mener de.

Fastlegen til 36-åringen har fortalt at han stort sett har fulgt opp mannens fysiske helse. Legen skal ha forsøkt å ta opp spørsmål ved pasientens psykiske helse, men 36-åringen skal ha avfeid disse spørsmålene, og sagt at han fikk oppfølging fra Øyane DPS.

Samtidig som 36-åringen droppet medisinene sine, hadde han jevnlige avtaler med en psykiatrisk sykepleier ved Øyane DPS.

Til tross for at han fortalte at han hadde sluttet med medisiner, ble han aldri undersøkt av psykiater ved senteret.

Sykepleieren vurderte 36-åringen til å ikke være psykotisk, senest i begynnelsen av august i fjor.

Etter denne siste avtalen ønsket ikke 36-åringen å avtale flere timer med behandleren.

Halvannen måned senere drepte han sin mor i hennes hjem på Follese.

Helsetilsynet mener 36-åringen burde vært vurdert av psykiater minst en gang i halvåret. Ifølge Øyane DPS var deres praksis i denne perioden å gjøre slike vurderinger en gang i året. Men heller ikke dette ble gjennomført for 36-åringen.

Et tilsyn ved Øyane DPS i 2009 avdekket lav dekning av leger og psykiatere, og at pasienter derfor ikke fikk god nok oppfølging.

Helsetilsynet konkluderer med at legemangelen har ført til at den drapssiktede 36-åringen ikke har fått forsvarlig behandling og oppfølging.

Tilsynet understreker likevel at forsvarlig behandling ikke nødvendigvis kunne forhindret drapet.

Søsteren ikke overrasket

— Det er godt å få et svar, og en bekreftelse på det vi har trodd hele tiden, sier Bodil Knutsen, drapsofferets datter.

Hun er ikke overrasket over det som kommer frem i tilsynsrapporten.

— Vi har jo lurt på hvem som egentlig har hatt ansvaret for ham, og så viser det seg at de ikke har visst det selv heller, sier hun.

Knutsen mener drapet kunne vært forhindret.

— Hvis de som skulle tatt ansvar for medisineringen til min bror hadde gjort det de skulle, ville mamma fortsatt vært her i dag, sier hun.

Hun håper avsløringene kan føre til forbedringer i psykiatrien.

— Min bror er nok ikke den eneste som er blitt forsømt. Jeg håper virkelig at de andre som er like syke får hjelp nå, sier hun.

Les svaret fra Helse Bergen: