• Det er gått prestisje i bybanen. Det er der galskapen ligger, sier Per Ingebrigtsen, bybanemotstander fra Åsane.

JOHN LINDEBOTTEN

Pensjonisten fra Tertnes har ikke gitt opp håpet om at bystyret skal ta opp igjen bybanen i full bredde.

— Det er ingen sunn fornuft i bybanen, sier han.

Første forsøk på å få bybanen opp igjen i bystyret strandet for vel en måned siden. 26. februar leverte Ingebrigtsen og hans assisterende aksjonsleder, Richard Tuft, 1655 underskrifter mot bybanen til ordfører Herman Friele.

— Slik vi tolket de nye reglene for innbyggerinitiativ, skulle våre underskrifter nærmest automatisk føre til at bybanen ble satt på bystyrets dagsorden. Men i begynnelsen av mai ble dette avvist av bystyret. Etter vår mening skjedde det på feil grunnlag, og vi vil gjerne få et jurist til å se nærmere på det, sier Per Ingebrigtsen.

— Hvorfor er du mot bybanen?

— Bybanen vil påføre Bergen kommune store ekstrautgifter til dekning av underskudd. Det fremgår jo også at det som veidirektør Olav Søfteland skriver, og de er jo ikke noen vanlige skolegutter. Samtidig går kommunen selv med underskudd. Dette kommer til å gå ut over eldresatsing, skole og barnehager. Samferdselsdepartementet har jo selv sagt klart fra at det ikke kommer penger derfra til dekning av underskuddene.

— Så kommer byggekostnadene, og der har vi helt sikkert ikke fått vite alt ennå.

— Det er rett og slett ikke økonomisk forsvarlig å bygge bybanen. Buss er en mye bedre løsning, sier Per Ingebrigtsen.

NEI TIL BANE: Pensjonistene Richard Tuft (t.v.) og Per Ingebrigtsen vil presse Bergen kommune til å ta opp bybanen på nytt i bystyret.<br/> FOTO: ÅSANE TIDENDE