— Det viktigste for oss er at han aldri må få slippe ut igjen. Ingen straff er uansett lang nok for den mannen, sier Ragnar Eikeland.

I forrige uke ble han valgt som leder i den regionale støttegruppen for berørte etter 22. juli i Hordaland.

Sønnen Tore, det politiske stortalentet fra Osterøy, ble bare 21 år gammel. Han mistet livet sammen med 68 andre på Utøya. Julehøytiden blir ekstra vanskelig for familien Eikeland og de andre berørte etter tragedien i sommer.

Tore elsket julen

En tur til butikken kan fort bli en stor belastning.

— Der blir vi møtt av julemusikk og glade mennesker. Det skulle selvsagt bare mangle at folk er glade, men vi vet jo at det ikke blir noen trivelig jul. Den tiden vi er inne i nå er veldig tøff for veldig mange, sier han.

Med en sønn som var opptatt av å holde juletradisjonene i hevd, har familien Eikeland alltid lagt vekt på å pynte huset til jul.

I år vurderte Ragnar og konen om de i det hele tatt maktet.

— Da vi pakket frem julepynten for noen dager siden tenkte vi at dette orker vi ikke. Men Tore var veldig glad i julehøytiden, og han hadde ønsket at vi skulle holde tradisjonene ved like. Derfor har vi valgt å gjøre det, selv om det innebærer at mange av de vonde følelsene kommer tilbake. Slik vil det være for de fleste som er i vår situasjon, sier Eikeland.

Ber om ny rapport

Onsdag ble det kjent at Den rettsmedisinske kommisjonen (RMK) ikke har vesentlige bemerkninger til sakkyndighetsrapporten som ble lagt frem i slutten av november.

Dette betyr at det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge er enige om konklusjonen som sier at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren, og dermed ikke strafferettslig tilregnelig.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen varslet onsdag at hun vil be Oslo tingrett oppnevne nye sakkyndige. Hun reagerer på at kommisjonen uttaler at den ikke har noe "vesentlig å bemerke".

— Det vanlige er at kommisjonen konkluderer med at den ikke har noe å bemerke. Kommisjonen burde redegjort for de innvendinger den hadde, slik at det ikke blir hengende i luften, sier Larsen, som representerer flere av de pårørende og overlevende etter 22. juli.

Legge hatet til side

Professor i strafferett ved UiB, Erling Johannes Husabø, tror uttalelsen fra RMK gjør det enda mer usannsynlig at det vil bli oppnevnt nye sakkyndige.

— At Den rettsmedisinske kommisjonen ikke har noen vesentlige merknader, vil få stor betydning. Nå blir det vanskelig for partene å forsøke å trekke konklusjonene i tvil, sier han.

Selv om Oslo tingrett skulle velge å se bort fra kravet om å oppnevne nye sakkyndige, gjenstår det likevel en teoretisk mulighet for at Breivik kan bli idømt vanlig fengselsstraff. Retten kan nemlig velge å se helt bort fra de sakkyndiges rapport når dommen faller. Husabø mener det er lite sannsynlig at så vil skje.

— Dersom både påtalemyndighet og forsvarere prosederer på at han er utilregnelig, så er det utenkelig at tingretten velger å se bort fra de sakkyndiges konklusjon. Jeg har ikke hørt om tilfeller der retten har satt til side en slik rapport under slike forutsetninger, sier han.

Den nyopprettede støttegruppen i Hordaland har valgt ikke å bruke veldig mye energi på prosessen som omhandler gjerningsmannens psykiske tilstand.

— Støttegruppen prøver å la være å fokusere på det vi ikke får gjort noe med. For oss er det viktig å sørge for at de berørte får den oppfølgingen de skal ha. Så får man legge hatet og hevnlysten til side, sier Ragnar Eikeland.