• Det finnes ingen straff som er streng nok for en slik gjerning. Men vi tar til etterretning at han fikk to år mer enn i tingretten, sier Kjartan Hjorteland, Anne Slåttens kjæreste.

Sammen med Slåttens familie var han til stede under domsopplesningen.

Hjorteland sa seg skuffet over at de heller ikke i lagmannsretten fikk vite nøyaktig hva som skjedde da Slåtten ble drept. Men kjæresten var ikke overrasket over at Standnes anket på stedet.

— Han spiller det spillet han har spilt hele veien; anken faller ganske naturlig inn i det bildet. Men det føles uvirkelig at han det går an å påstå det han påstår. Bevismaterialet er sterkt, sier Hjorteland.

Han benyttet også anledningen til å takke en rekke personer: Både politiet i Førde, ved lensmann Kjell Fonn, politiførstebetjent Dag Øyen, overbetjent Jan Egil Tvinde og politiadvokat Sissel Kleiven, Kripos med utrykningsleder Sturla Osen, og dekan Eva Marie Halvorsen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

— De har gjort et godt arbeid, både faglig og mellommenneskelig, sier Hjorteland.

<b>TAKKER: </b>Kjartan Hjorteland benyttet anledningen til å takke flere personer.
BJØRN ERIK LARSEN