• Det blir galt å snakke om en kostnadssprekk på Ringveg vest. Anlegget er fremdeles under planlegging. Og det er ennå ikke bevilget penger til anlegget.

Kravet fra Stortinget er at det må foreligge en godkjent reguleringsplan før penger kan bevilges, sier regionvegsjef Ole Chr. Torpp til Bergens Tidende.

I stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet fra juni 2002 er hele Ringveg vest fra Flyplassvegen til Liavatnet ført opp med 2 milliarder kroner.

— Grunnlaget der er kommuneplanen, og da har vi en feilmargin på pluss/minus 25 prosent. Nå er overslaget justert opp til 2,3 milliarder, og det er godt innenfor denne feilmarginen, sier Torpp.

Strekningen Flyplassvegen-Sandeid, som er oppført i 1. del av Bergensprogrammet, står nå i nesten 1,4 milliarder, mot 1,025 i stortingsproposisjonen. Da er utslaget på mellom 35 og 40 prosent.

— Vi må huske på at politikerne i Bergen har valgt en svært høy miljøstandard på Ringveg vest, med mest mulig av veien i tunnel. I tillegg er krysset på Sandeid regnet med i 1. byggetrinn, og politikerne har valgt å legge det under bakken. Alt dette fordyrer 1. byggetrinn.

— Til gjengjeld vil da den siste delstrekningen, Sandeid-Liavatnet, bli et forholdsvis enkelt prosjekt, slik at jeg tror vil skal klare å komme under 2, 3 milliarder kroner til slutt på hele Ringveg vest, sier Torpp.

Når det gjelder bybanen fra Bergen til Nesttun, prisen der for lengst justert opp fra 920 millioner i stortingsproposisjonen til 1,2 milliarder. I likhet med Ringveg vest er også bybanen nå reguleringssplan-nivå. Prosjektleder Lars Stendal sier til BT at nye og mer presise kostnadsoverslag vil foreligge i løpet av oktober. Og han vil selvsagt ikke utelukke at prisen på banen vil stige. En del fordyrende elementer er da også kommet til siden sist. Særlig gjelder det kryssingen av strømmen ved Gamle Nygårdsbro.

— Det eneste sikre jeg kan si nå, er at det nye kostnadsoverslaget ikke vil være likt det som vi har nå, sier Stendal til BT.

Før bybanen og Ringveg vest blir tatt opp til bevilgning i Stortinget neste høst, skal kostnadsoverslagene også gjennomgås og kontrolleres av uavhengige eksperter utpekt av Finansdepartementet. Når de to prosjektene så kommer til Stortinget, skal feilmarginen være redusert til pluss/minus 10 prosent.