Av Eirin Eikefjord

— Det er ingen utvikling i streiken og heller ingenting som tyder på at den blir snarlig avsluttet, sier hovedtillitsvalgt i BKK, Svein Davidsen.

Forrige møte mellom de streikende parter var forrige torsdag, og verken EL & IT Forbundet eller Energibedriftenes landsforening (EBL) har initiert nye forhandlinger.

Det er heller ingen utsikter for at myndighetene vil gripe inn.

— Myndighetene følger med i utviklingen, men legger seg ikke bort i lovlige streiker. Vi griper kun inn dersom streiken utgjør fare for liv og helse, forklarer seniorrådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Gro Ørsal.