LES HOVEDSAKEN:

— De som utfører operasjonene skal selge et produkt og tjene penger, derfor tror jeg risikoene blir kraftig nedtonet, sier han.

Gjennom reality-TV tror Von Soest også at dette blir underkommunisert.

— Det er ingen som snakker om dette på TV. Også i vennegjenger kan operasjonene fremstilles som lettere og mindre farlige enn de faktisk er, sier han.

Han tror økningen i klager blant annet skyldes overdreven forventning til resultatet.

— Av og til lover nok klinikken mer enn de kan gi. Andre ganger er det nok kvinnene selv som har en overdreven forventning, sier forskeren.

Får ikke bedre selvfølelse

Undersøkelser Von Soest har gjennomført viser at kvinner som tar plastiske operasjoner ikke får økt selvfølelse som følge av inngrepet.

— De er ofte mer fornøyd med det området de har operert, men vi ser at den generelle tilfredsheten og selvfølelsen forblir den samme, sier han.

Han tror det er et stort nederlag for mange å måtte klage.

— Operasjoner koster mye, både økonomisk og emosjonelt. Ved å klage sier de på en måte til seg selv at prosjektet var mislykket, sier han.

Mye vil ha mer

For noen kvinner som har tatt en operasjon, er terskelen lavere for å ta en ny operasjon.

— Noen har som prosjekt å fikse kroppen sin. Denne gruppen er nok ikke så sårbare for å bli misfornøyd, fordi terskelen er så lav for å ta enda en operasjon, forteller Von Soest.

Likevel opererer de fleste kvinner seg bare en gang.

- Hva er det som kjennetegner disse kvinnene?

— Det er kvinner i alle aldersgrupper, men de fleste er over 18 år. Kvinnene er misfornøyd med utseendet sitt og generelt veldig opptatt av utseendet sitt. Ofte er de i miljøer hvor det er andre som har utført operasjoner, hvor de snakker sammen og gir hverandre råd og veiledning. Mange kirurger sier at de først får inn en kvinne, så venninnen hennes og så videre, sier Von Soest.